V Ostravě proběhne série akcí k World AIDS Day

Ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS spojí tradičně své síly i  v tomto náročném období a uspořádají v úterý 1.12.2020 při příležitosti World  AIDS Day sérii akcí. Lidé se budou moci nechat bezplatně a anonymně otestovat na  HIV před obchodním centrem Forum Nová Karolina Ostrava. Více o tématu HIV a  AIDS se mohou zájemci dozvědět v rámci online kampaně mediků, která podpoří i  sbírku na podporu činností České společnosti AIDS pomoc, z.s. (více na  www.cervenastuzka.cz).  

Na akcích se podílejí ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny (IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (ČSAP), ROZKOŠ bez RIZIKA,  z. s. (R-R), Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ Ostrava) a Záchranný tým ČČK  Ostrava (ZT ČČK Ostrava).  

Lidé si budou moci v úterý 1.12.2020 mezi 14. a 20. hodinou ověřit svůj zdravotní  status rychlotestem na HIV před obchodním centrem Forum Nová Karolina Ostrava v zaparkované sanitě České společnosti AIDS pomoc, z.s.. Testování bude zajišťovat  organizace R-R a ČSAP. Ověření probíhá anonymně a je zdarma. Výsledky se dozví do  15 minut od odběru krve z prstu. Součástí tohoto procesu bude i poradenství,  motivace k používání kondomů a pravidelnému testování u osob, které měly rizikový nechráněný styk.  

Akce podpoří i Dopravní podnik Ostrava propagací v prostředcích MHD a Magistrát  města Ostravy, který tento den nasvítí do červených barev dvě výškové dominanty  Ostravy – most Miloše Sýkory a věž Nové radnice, a upozorní tak veřejnost na  problematiku tématu HIV v našem regionu. 

Organizace spolupracující na projektu: 

IFMSA CZ – (Mezinárodní asociace studentů medicíny) byla založena v roce 1951 v Kodani a v  současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je  uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako  mezinárodní fórum studentů medicíny. Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci  mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních  problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání  výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností  všech věkových skupin. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením  osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v  souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. Více na www.ifmsa.cz 

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých,  známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních  komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce organizace se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a  do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem bylo  vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90. let, od kdy Česká společnost AIDS pomoc  nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV, syfilis a hepatitidy B a C, azylové a ubytovací  služby pro HIV+ osoby. Organizace se zaměřuje i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV  pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.  V roce 2009 otevřela Česká společnost AIDS pomoc, z.s. svou druhou poradnu s anonymním testováním  v Ostravě. Testování včetně poradenství je v ní zajištěno každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. Další  regionální Checkpointy společnosti najdete v Brně, Olomouci, Ústí nad Orlicí, Hradci Králové, Českých  Budějovicích, Teplicích a Ústí nad Labem. Více na www.aids-pomoc.cz 

R-R – ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. založila v roce 1992 PhDr. Hana Malinová, CSc. Jedním z dlouhodobých  cílů R-R je udržet dosavadní nízký počet HIV pozitivních a nemocných s AIDS. Konkrétní činnost R-R  spočívá v prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí, a v poskytování sociálních, zdra votních a terapeutických služeb ženám a mužům starším 18 let, kteří poskytují, poskytovali nebo se  rozhodují začít poskytovat placené sexuální služby. ROZKOŠ bez RIZIKA je jedinou organizací v ČR, kte rá pracuje s touto cílovou skupinou v takovém rozsahu. Terénní týmy R-R působí ve dvanácti krajích ČR,  provozuje čtyři Poradenská centra (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava), kde poskytuje sociální,  zdravotní a terapeutické služby. K ochraně veřejného zdraví přispívá díky pravidelnému testování ve řejnosti na HIV (např. na území MSK při akcích Beats for Love, Festival v ulicích, Noc venku Ostrava  apod.). Více na www.rozkosbezrizika.cz 

Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě je zdravotnické zařízení zřízené MZ ČR, poskytující širokou škálu  zdravotních a laboratorních služeb souvisejících s ochranou veřejného zdraví. V Ostravě provozuje HIV/ AIDS poradnu, kde nabízí každé pondělí od 15:00-18:00 možnost vyšetření na HIV. Pravidelně také nabízí  veřejnosti na akcích na území MSK možnost ověřit si své zdraví vyšetřením na HIV (Michal Fest, Colours  of Ostrava apod.). Více na www.zuova.cz

Záchranný tým ČČK Ostrava vznikl v roce 2003 jako součást Oblastního spolku ČČK Ostrava. Jeho  členové jsou dobrovolní zdravotníci, kteří poskytují pomoc při mimořádných událostech, věnují se  výuce první pomoci, pořádají akci Ostrava žije první pomocí a v neposlední řadě se věnují  zdravotnickým asistencím na kulturních, společenských a sportovních akcích po celé Ostravě (např.  Colours of Ostrava, domácí zápasy FC Baník Ostrava, HC Vítkovice Ridera a mnoho dalších).  Momentálně tým tvoří téměř 50 dobrovolných zdravotníků. Více na www.zachranny-tym.cz

(ab)