V Ostravě hoří halda, roste tlak a chuť na miliardy od státu

Foto zdroj: Diamo s.p.

Ostravská halda Heřmanice hoří. Stala se celorepublikovým problémem. O Ostravě se nyní rozhoduje v centrále státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem a v Praze. Výsledkem je nově myšlenka, že by se otevřel prostor pro hoření 100hektarové haldy směrem k nebezpečné chemické skládce, který se osm let zasypával, aby skládka nevzplála.

Na heřmanické haldě jsou tuny hlušiny se zbytky uhlí z černouhelných dolů, také odkaliště a „sarkofág“  s nebezpečným chemickým odpadem z privátních ostravských koksoven. Celá halda je kontaminovaným územím, a to i nebezpečnými benzo(a)pyreny. Zhruba 22 let se sanuje, sanovaná a rekultivovaná ale není.

Kdo je kdo

Zákonnou povinnost sanovat má státní podnik DIAMO, který se, jak sám potvrdil ve veřejně dostupném prohlášení z letošního 22. ledna, dostal pod tlak  privátních subjektů Ostravská těžební a.s. a cresco&finance a.s. A sanovat tedy nemůže. A to ani tam, kde má být oddělovací stěna proti postupu hoření ke skládce nebezpečných koksárenských chemikálií. Více než polovinu heřmanické haldy ovládá společnost cresco&finance, která je vlastnicky propojená s Ostravskou těžební.

Firma cresco&finance (vše je ověřeno z veřejných zdrojů)dosáhla zastavení prací na sanacích a oddělovací stěně proti zahoření nebezpečné skládky soukromých ostravských koksoven.

Jako východisko nabídlo cresco&finance státnímu podniku DIAMO prodej pozemků za zhruba 460 milionů korun, což je desetinásobek původní ceny, za kterou pozemky cresco nakoupilo. Jako druhou alternativu cresco nabídlo DIAMU astronomické nájemné 30 milionů korun za rok za to, že se budou moci na haldě dál sanovat hlavní problémy a stavět stěna proti hoření. Ostravská těžební („sestra cresca“) se s DIAMEM soudí o 1,2 miliardy korun plus úroky kvůli tomu, že jí státní podnik podle veřejných vyjádření obou stran nedodával správný materiál pro „přetěžování a přepracování hlušiny na uhlí“ a neodkoupil nerentabilní technologii, která k tomu měla sloužit.

Co se nyní děje

Heřmanická halda hoří 30 let. V roce 2003 státní podnik bez námitek souhlasil, aby na ní zůstal „sarkofág“  s nebezpečným chemickým odpadem ze soukromých ostravských koksoven. Od roku 2014 se nicméně na haldě buduje stěna, v dokumentech uváděná jako oddělovací vzdušná stěna (OVS), která měla oddělit chemický „sarkofág“ koksoven od hořící haldy. Oddělovací vzdušnou stěnu (OVS) budovala Ridera Bohemia. Podle parametrů a zadání státního podniku DIAMO, což potvrdilo také více než 300 kontrol uskutečněných během doby budování. V materiálu podniku DIAMO z března 2022, který podepsal současný ředitel státního podniku, samo DIAMO konstatuje, že výsledky podrobného čtyřměsíčního průzkumu potvrdily, že budování a parametry vzdušné stěny jsou v pořádku. Přesto se od srpna 2022 stěna dál nebuduje. Ridera Bohemia už zhruba rok a půl na haldě není a nemá na ni přístup.

OVS představuje 3,9 % rozlohy celé haldy. Byla budována jako nehořlavá a geotechnicky stabilní a není skutečným problémem haldy. Ridera Bohemia je připravena veřejnost seznámit především s posudky Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava a Slezské Polytechniky v Gliwicích, která posuzovala desítky hald v Polsku.

Zásypový materiál použitý pro OVS je podle zmíněných znalců nehořlavý, splňuje sjednané parametry a normu. OVS tedy plní svůj účel. Znalecký posudek českého znalce a také znalecký posudek polských odborníků jednoznačně potvrzuje, že samotný zásypový materiál nepředstavuje a ani nemůže představovat žádné závažné riziko. Byť u některých vzorků byly překročeny polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), což je důsledek kontaminace z okolní vysoce toxické haldy. Je evidentní, že OVS, která ostatně ani nebyla budována z prostředků státu, není skutečným problémem haldy. Odpady z koksárenských procesů a haldovina nacházející se v blízkosti OVS obsahují velmi vysoké koncentrace organických a anorganických látek, včetně PAU, které mohly kontaminovat i OVS.

O čem se uvažuje

Kdo zbaví Ostravu privátní skládky koksárenských chemikálií soukromých ostravských koksoven? Bude to DIAMO za státní peníze? A kolik peněz to spolyká? Opravdu si někdo vezme na svědomí, že zruší oddělovací stěnu mezi hořením a skládkou koksárenských chemikálií? To je „velká hra“ s nejistým výsledkem. Ridera Bohemia nemá v tomto příběhu hlavní roli, ale od začátku říká, že jde o osud celé haldy a o miliardy od státu, což se nyní jasně potvrzuje. O haldě se Ridera Bohemia za vlastní peníze radí s renomovanými českými a polskými odborníky. Jde jí o Ostravu a o skutečné vyřešení haldy Heřmanice!

 

Z posudků:

Citace z posudku Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-Technické univerzity Ostrava:

 

6.2 Otázka č. 1 – Je certifikovaný zásypový materiál hořlavý?

6.3 Odpověď na otázku č. 1. 

Certifikovaný zásypový materiál není hořlavý.

6.4 Otázka č. 2 – Je certifikovaný zásypový materiál schopen rozšířit hoření z místa A na místo B?

6.5 Odpověď na otázku č. 2. 

Certifikovaný zásypový materiál není schopen šířit hoření z místa A na místo B.

6.6 Otázka č. 3 – Jsou v místě ukládání zásypového materiálu v prostoru haldy v Heřmanicích vhodné pro šíření hoření?

6.7 Odpověď na otázku č. 3. 

V místě ukládání zásypového materiálu v prostoru haldy v Heřmanicích nejsou vhodné podmínky pro šíření hoření.

6.8 Otázka č. 4. Další skutečnosti, které znalec uzná za vhodné ve znaleckém posudku uvést pro objektivní posouzení věci.

6.9 Odpověď na otázku č. 4. 

Bez dalších zjištění.

 

 

Citace z posudku PolitechnikaŚląska, WydziałGórnictwa, InżynieriiBezpieczeństwa i AutomatykiPrzemysłowej, Katedra Geoinżynierii i EksploatacjiSurowców:

 

Překlad z polského originálu:

Tento materiál tvoří tepelně izolační bariéru, která zamezí šíření zóny termické aktivity z východní části haldy směrem na západ do prostoru uzavřené skládky chemického odpadu (SCHO) pocházejícího z koksoven.

 

 (nm)