Umělci a umělkyně z celé republiky budou navrhovat podobu památníku veteránů v Ostravě

Z celkem sedmnácti odevzdaných portfolií vybírali porotci další účastníky do dvoufázové, výtvarně-architektonické soutěže na budoucí podobu památníku veteránů. Ke čtyřem umělcům, které město již dříve rozhodlo oslovit přímo, byli vybráni další čtyři. Svůj návrh do první fáze soutěže odevzdá dohromady osm jednotlivců nebo týmů. Památník bude určen všem padlým vojákům, které nyní připomínají jiné památníky a pamětní desky, ale současně i novodobým veteránům, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly na zahraničních misích. Pietní místo bude stát v nedávno rekonstruovaném parku Čs. letců v Moravské Ostravě. Hotovo by mělo být do října příštího roku. 

Dalšími účastníky, kteří připraví své návrhy, jsou sochař Vojtěch Míča, v týmu sochaři Jan Šnéberger a Martin Kubica, dvojice tvořená sochařkou Dianou Winklerovou a designérkou Petrou Vlachynskou a dále architekt Viktor Kákoš se sochařem Matoušem Lipusem. Devítičlennou porotu, která bude návrhy hodnotit, tvoří zástupci města, kraje, centrálního obvodu, Armády ČR a odborníci. 

V předložených portfoliích převažovala uskupení v modelu umělec-architekt nabízející ideální rozložení tvůrčích sil pro výsledné řešení. Porota ve svém hlasování a návazné debatě přihlédla zejména ke komplexnosti, jasnosti autorských přístupů a kvalitě dosavadní tvorby přihlášených. Hlavním kritériem pro výběr byl předpoklad originálního a současně realizovatelného řešení nadcházejícího návrhu ze strany vybraných umělkyň, umělců a kolektivů. I když se, z laického hlediska, může objektivní hodnocení současného umění zdát komplikovaným, v rámci jednání převládalo konsensuální přesvědčení, že aktuální čtveřice subjektů vhodně doplňuje oslovené účastníky vybrané na předchozím zasedání soutěžní poroty. Chtěl bych konstatovat, že se v soutěži setkají velmi zajímavé osobnosti domácího umění a architektury, máme se na co těšit,“ řekl předseda poroty, umělec a pedagog Petr Dub.

Již dříve porotci vybrali tyto renomované umělce: sochaře Ondřeje Bělicu, sochařku Pavlu Sceránkovou, umělkyni Kateřinu Šedou a dvojici – sochaře Jana a architekta Petra Stolínovy.

Rada města schválila návrh poroty. Jako zadavatel jsme přesvědčeni, že další účastníky vybrala tak, aby v soutěži byly zajištěny nejen různé přístupy, ale zejména otevřené myšlení odpovídající zadání. Zvolených osm jednotlivců a týmů předloží do 3. září letošního roku své návrhy na podobu památníku veteránů v Ostravě. Následně o nich bude rozhodovat porota a určí ty účastníky, kteří budou vyzváni, aby dopracovali svůj návrh pro druhou fázi soutěže. Vítěz bude vybrán do konce letošního roku,“ uvedla resortní náměstkyně primátora a členka poroty Zuzana Bajgarová.

Ve stanoveném termínu se do soutěže se svými portfolii přihlásilo 17 zájemců z celé České republiky, a to včetně čtyř účastníků původní soutěže, kterou město zrušilo, protože žádný z návrhů tehdy nenaplnil očekávání poroty. Podruhé ji vyhlásilo 9. března.

Pietní místo bude důstojně připomínat všechny veterány, kteří již bojovali, bojují nebo budou bojovat za naši svobodu a demokracii. Měl by prokazovat respekt jejich práci, při které často riskují své zdraví a životy. Jeho cena nemá překročit 3,5 milionu korun. 

Přímo oslovení umělci a umělkyně:

Ondřej Bělica – absolvent ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, dlouhodobě se zabývá vojenskými objekty.

Pavla Sceránková – absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, vytváří sochařské objekty s minimalistickou čistotou a citlivým vztahem k danému místu.

Kateřina Šedá – absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, je autorkou mnoha sociálně koncipovaných projektů, její práce obdržela řadu ocenění v zahraničí i tuzemsku.

Jan a Petr Stolínovi – sochař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) a architekt (Fakulta architektury VUT v Brně), z jejichž spolupráce vzešel například netradiční Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci, za který obdrželi Čestné uznání Grand Prix Obce architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře.

Vybraní na základě doručených portfolií:

Vojtěch Míča – vedoucí Ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii výtvarných umění v Praze, používající běžné materiály, které formuje a vřazuje do nových vztahů či proporcí za účelem vzniku monumentálních objektů.  

Viktor Kákoš a Matouš Lipus – architekt (Fakulta architektury ČVUT v Praze) a sochař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) kombinují architektonické myšlení a klasické figurální sochařství, které posouvají do přítomnosti.

Jan Šnéberger a Martin Kubica – absolventi atelieru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity, autoři řady realizací a návrhů v regionu, které se vyznačují neotřelými nápady a zručností při zpracování materiálů.

Diana Winklerová a Petra Vlachynská – absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se zkušeností s realizacemi ve veřejném prostoru a širokou škálou koncepčních přístupů.

(ab)