Stromy místo letáků již dvanáct let – 3 137 vysazených stromů a 1 197 tun ušetřeného papíru

Síť velkoobchodů makro Cash & Carry ČR se i letos zapojí do iniciativy Sázíme budoucnost Nadace Partnerství, se kterou makro spolupracuje již dvanáct let díky projektu Stromy místo letáků. Ten přispívá na výsadbu stromů ve volné krajině i na jejím rozhraní. Od zahájení spolupráce v roce 2010 bylo vysazeno celkem 3 137 stromů a keřů. Aby byla spolupráce skutečně efektivní, zaměřuje se makro také na celkovou úsporu papíru a eliminaci papírového odpadu. Během pěti let makro snížilo spotřebu papíru o přibližně dvě třetiny z původního objemu, z 1 848 tun na 651 tun. 

Češi jsou milovníky letákových akcí. Jak uvádí Český rozhlas, Česká republika je na třetím místě v počtu vydávaných letáků týdně – okolo 163 letáků. Týdně je rozneseno až 20 milionů letáků. Takové množství spotřebovaného papíru má negativní dopad na naše životní prostředí. Nejen proto v roce 2019 společnost makro přišla s novým konceptem letáků, v rámci kterého se rozhodla radikálně snížit výrobu papírových letáků. S redukcí produkce tištěných letáků však začala už mnohem dříve. K postupnému omezování dochází od roku 2015. 

Během pěti let se podařilo snížit množství tištěných letáků v adresné distribuci o 36 % z celkového počtu balíčků. Meziroční pokles v počtu odeslaných balíčků letáků byl od roku 2015 do konce roku 2020 přibližně 7 %. Zájem o tištěné letáky makro snižuje také jejich digitalizací a dostupností na webu makro.cz v sekci Aktuální nabídka. Zákazníci mohou rovněž využít mobilní aplikaci Moje makro, kde mají vždy k dispozici kompletní přehled aktuálních akcí a slev. 

K celkovému poklesu spotřeby papíru došlo díky produkci menšího množství letáků a snížení gramáže papíru u některých letáků. Momentálně tak makro používá pouze recyklovaný papír s nízkou gramáží. V průběhu pěti let tak došlo k poklesu spotřeby papíru z 1 848 na 651 tun, což znamená téměř 1 200 tun ušetřeného papíru. Snížená produkce papírových letáků napomohla také k výraznému omezení spotřeby plastového obalu. Na letáky je tak využito o 12,4 tun plastové folie méně oproti roku 2015. 

Distribuce papírových letáků je v makro podmíněná nákupní aktivitou, omezujeme tím doručování nevyžádaných letáků na minimum a nedochází tak k plýtvání se zdroji. Díky tomuto přístupu se nám daří snižovat uhlíkovou stopu, konkrétně v případě papíru se nám podařilo snížit emise o 90 % oproti výchozímu roku 2011. Svůj podíl na tom má i dostupnost digitálních letáků na webu makro.cz. Veškeré zboží v akci je zároveň dostupné v aplikaci Moje makro,“ doplňuje Martin Čivrný, manažer udržitelnosti makro ČR

Příběh stromů

Úspora papíru a eliminace papírového odpadu je jedna věc, mnohem důležitější je však klást důraz na návrat solitérů, sadů, alejí, remízků, větrolamů i zelených oáz zpět do přírody. Tomu napomáhá iniciativa Sázíme budoucnost, za kterou stojí Nadace Partnerství, a makro je už 12 let její hrdým partnerem. Podpora výsadeb stromů i keřů je potřebná nejen z estetického hlediska, ale hlavně z toho ekologického. Vhodně zvolená výsadba podporuje zadržování vody v krajině a zvyšuje odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn. Velkoobchod makro se spolu s Nadací partnerství zaměřuje na projekty založené na sázení původních druhů stromů a krajových ovocných odrůd, které navracejí naší krajině tradiční ráz. Od roku 2010 makro přerozdělilo více než 1 600 000,- korun mezi celkem 72 projektů přihlášených do grantů Nadace Partnerství, díky čemuž bylo vysázeno 3 137 stromů a keřů. 

Nadace Partnerství poskytuje výsadbové granty obcím, spolkům, farním sborům a školám již déle než 17 let, a zájem o ně neustále roste. I proto nás těší, že díky partnerům jako je makro, můžeme každý rok podpořit čím dál více výsadeb. Cíl navrátit do české krajiny a měst 10 milionů stromů je velmi ambiciózní a nechceme, ani nemůžeme na něj být sami. Dlouhodobá spolupráce je pro nás klíčová,“ řekla Anna Poledňáková, PR manažerka iniciativy Sázíme budoucnost, Nadace Partnerství

Úplně první výsadba realizovaná z prostředků společnosti makro proběhla 24. září 2010 v Hustopečích, kde bylo vysazeno stromořadí devíti dřínů. Při výsadbě pomáhalo dvacet žáků místní základní školy, pro většinu z nich to byl první zasazený strom v životě. Dřín je nejen pohledný keř, mimo jiné nabízí také jedlé plody. Na jaře tak přináší potěšení z krásných květů, na podzim si pochutnáte na plodech zajímavé chuti s velkým obsahem vitamínu C. Místně jsou tyto plody využívány jako ovoce, na výrobu zavařenin, sirupů, kompotů, džemů. Za dobu trvání spolupráce s Nadací Partnerství tyto dříny odhadem dorostly cca 3 metrů a absorbovaly 300 kg CO2. Za jeden den strom vyrobí asi 1 000 litrů kyslíku, to znamená, že jeden tento dřín od roku 2010 vyprodukoval zhruba 4 015 000 litrů kyslíku. To je množství, které jeden průměrný člověk spotřebuje během cca 37 let svého života.  

Společně Sázíme budoucnost 

I letos se můžete zapojit do veřejného internetového hlasování (ZDE) a rozhodnout tak o tom, které místní projekty získají grant na realizaci své výsadby. Hlasování probíhá na stránkách makro.cz od 28. června do 12. července 2021. O grant mezi sebou bojuje celkem 35 projektů z celé republiky. Částku v celkové výši 200 tisíc korun si mezi sebe rozdělí projekty s nejvyššími počty hlasů.

(ab)