Strážníci začali s kontrolami zahrádkářských a chatových oblastí

S příchodem chladnějšího počasí a koncem sezóny řada zahrádkářů a chatařů zazimovala své chaty a chatky, na kontrolu svého majetku během zimního období budou vyrážet jen sporadicky, a právě takovéto dlouhodobé nepřítomnosti majitelů chat a chatek mohou využít nenechavci či nezvaní nocležníci.

V těchto dnech proto ostravští strážníci započali s realizací preventivně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontrolu zahrádkářských a chatových oblastí v katastru územního obvodu Ostrava-Jih.

Pozornost strážníků bude zaměřena na zajištění těchto rekreačních objektů proti vstupu nevítaných návštěvníků a rovněž i na případný pohyb závadových osob v těchto lokalitách.

Cílem akce je rovněž přesvědčit se, zda objekty nenesou případné známky vloupání.

Protože se některé zahrádkářské a chatové osady nacházejí mnohdy v okrajových a těžko dostupných částech města, do akce jsou kromě běžných strážníků zařazeni rovněž strážníci psovodi a strážníci hipologové se svými čtyřnohými parťáky. Ti jsou v těchto případech při výkonu služby cennými pomocníky.

V plánu tak mají strážníci postupně zkontrolovat více než 7 vytipovaných zahrádkářských a chatových oblastí v územním obvodu Ostrava-Jih.

Po ukončení tohoto opatření se strážníci budou i nadále zaměřovat na zahrádkářské a chatové oblasti na území statutárního města Ostravy a provádět zde nepravidelné kontroly v rámci běžného výkonu služby.

Starost o zabezpečení chat či chatek je vždy na samotném majiteli.

Majitelům chat a zahradních chatek proto strážníci doporučují:

– Uvnitř ani vně objektu neponechávat cenné věci a předměty.

– Provést kontrolu oplocení, v případě zjištění poškození tato opravit.

– Objekt zajistit řádným uzamčením, uzavřením oken, okenic či mříží.

– K zajištění objektu využít některou z forem elektronické ochrany.

– Chatu či chatku navštěvovat po dohodě se sousedy v nepravidelných intervalech.

– V případě pohybu podezřelé osoby v zahrádkářské či chatové oblasti volat tísňovou linku Městské policie Ostrava 156.

– V případě zjištění vloupání nevstupovat do objektu a volat tísňovou linku 156,158.

(ab)