Strážníci dohlédnou na bezpečnost dětí u přechodů

Foto: Statutární město Ostrava, městská policie

S příchodem začátku školního roku budou strážníci opět dohlížet v ranních hodinách na bezpečnost dětí u vytipovaných rizikových přechodů pro chodce poblíž základních a mateřských škol.  

Od 1. září bude přes 70 strážníků zajišťovat bezpečnost dětí při přecházení vozovky. Do akce budou nasazeni také strážníci-preventisté a asistenti prevence kriminality.

Hlídky budou zabezpečovat více než 50 vytipovaných rizikových přechodů pro chodce. Mezi vytipované rizikové přechody byly zahrnuty místa, kde je vysoká hustota provozu, vyšší riziko nehodovosti a střetu dítěte s vozidlem.

V zajišťování těchto rizikových přechodů budou strážníci pokračovat po celý školní rok.

Svou pozornost strážníci zaměří nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Dětem a jejich rodičům připomenou základní pravidla pro bezpečné přecházení silnice i to, jak být v silničním provozu lépe vidět. Kromě toho děti obdrží drobné dárky v podobě reflexních prvků a pomůcek do školy.

Základní rady od strážníků pro bezpečné přecházení:

  1. Vozovku přecházej na přechodu pro chodce.
  1. Není-li v blízkosti přechod, pak přejdi na přehledném místě.
  2. Vozovku přecházej až poté, co se řádně a opakovaně rozhlédneš.
  3. Raději chvíli počkej, než všechna vozidla projedou nebo zastaví před přechodem.
  4. Vozovku přecházej nejkratší možnou cestou a stále sleduj své okolí.
  5. Nevbíhej před jedoucí vozidla.
  6. Nepřecházej vozovku mezi zaparkovanými vozidly.

 

(nm)