Sto let Velké Ostravy připomene i dobový průvod

Půlroční cyklus akcí, připomínající stoleté jubileum Ostravy, vyvrcholí v sobotu 15. června 2024 dobovým průvodem městem. Stovky účastníků v prvorepublikových kostýmech vyrazí z ulice Vítězné ve 13 hodin a budou směřovat na Masarykovo náměstí, kde je pro zájemce připraven bohatý kulturní program i gastro zážitky. Dění se navečer přesune na Prokešovo náměstí a do prostor Nové radnice v rámci Ostravské muzejní noci. Dobový průvod sebou přinese i krátká omezení v dopravě centra Ostravy.

„Významná proměna města započala před sto lety, kdy vznikla Velká Ostrava. Nejednoduchý proces sloučení sedmi moravských obcí – Moravské Ostravy, Hrabůvky, Mariánských Hor, Nové Vsi, Přívozu, Vítkovic a Zábřehu, byl schválen na sklonku roku 1923 československou vládou. Město, jehož počet obyvatel přesáhl sto tisíc, mělo v zastupitelstvu zajištěnu českou většinu. Velká Ostrava se vydala cestou významného urbanistického a hospodářského rozvoje. Tento pro město přelomový okamžik jsme si připomněli v uplynulém půl roce celou řadou akcí,“ připomněl Jan Dohnal, primátor města.

Připomenutí stoletého výročí Velké Ostravy iniciovalo pět městských obvodů, nástupců sloučených obcí. Tyto obvody také zorganizovaly rozmanité společenské akce, které doplnily i hry Po stopách Velké Ostravy a Sedm klíčů Ostravy. Statutární město Ostrava je koordinátorem oslav staletého jubilea Velké Ostravy, na některých aktivitách se podílely i další subjekty – Knihovna města Ostravy, Galerie výtvarného umění Ostrava, Ostravské muzeum, Kulturně sportovní spolek Elegant, Centrum kultury a vzdělávání, Římskokatolická farnost Zábřeh a Post Bellum. Podrobnější informace lze nalézt na webu https://www.velkaostrava.cz/, dobový dokument k návštěvě T. G. Masaryka v červnu roku 1924 je zveřejněn na youtube města Ostravy v odkazu https://1url.cz/ruZ7a.

„V rámci celého projektu se uskutečnilo 57 rozličných aktivit, od přednášek po kulturně společenské akce. Cílili jsme zejména na rodiny s dětmi, ale účastnili se zájemci napříč věkovým spektrem. Ohlasy lidí jsou velmi pozitivní, dotazují se na jednotlivé akce, účastní se soutěží, mnozí jsou nadšeni z připomenutí Velké Ostravy zajímavým způsobem, další sdělují, že před aktivitami s tématem Velké Ostravy vlastně povědomí o této historické skutečnosti neměli a jsou vděčni, za její přiblížení interaktivní formou. Někdo oceňuje, že se díky aktivitám podíval do míst, kde zatím nezavítal, jiní se vrací do míst svého dětství,“ doplnila Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora.

Oslavy vyvrcholí odpoledne 15. června 2024. Dobový průvod vyrazí ve 13 hodin z ulice Vítězné přes Sokolskou třídu, ulici 28. října a bude směřovat na Masarykovo náměstí, přičemž s ním souvisí i krátká dopravní omezení. Na ulici Vítězné, v části před parkem, bude průjezd komunikace omezen dne 15. června 2024 v době od 11 do 13 hodin. Ve 13 hodin se průvod vydá z místa po ulici Vítězné k Sokolské třídě, což omezí provoz v úseku do 13.30 hodin. Průvod bude směřovat po Sokolské třídě k ulici Českobratrské, křižovatka těchto ulic bude uzavřena co nejkratší dobu. Ve zmíněném úseku a stanovené době budou přemístěny zastávky MHD a odkloněn provoz MHD. Předpokládaný příchod průvodu na Masarykovo náměstí je okolo 13.45 hodin.

Na Masarykově náměstí se v průběhu celého odpoledne uskuteční kulturní program, opět stylizovaný do dob Velké Ostravy. Představitelé města a starostové obvodů na oslavách podepíší symbolické prohlášení, které spolu se speciálními dary pro další generace uloží do časové schránky. Tu pak uschová Archiv města Ostravy. Vystoupí zpěvačka Elis Mraz, zpěvák Tomáš Savka s oblíbeným bigbandem Gangsters of Orchestra. Písně Jaroslava Ježka představí žáci ZUŠ L. Janáčka, jejíž dějiny se začaly psát právě po vzniku Velké Ostravy. Galerie Dukla zavede návštěvníky do zákoutí prvorepublikového ostravského umění, Junák zábavnou formou představí vývoj skautingu, nebudou chybět deskovky a venkovní hry klubu deskových her Kartago, historická vozidla a další. Z gastra lze zmínit například speciální drink z alchymické laboratoře baru Modrá myš nebo pivní speciál pivovaru Aero. Odpočinek od všech rozličných vjemů zajistí chill out zóna kulturně sportovního spolku Elegant, nabízející prvorepublikové občerstvení. Na sklonku odpoledne pak bude program na Masarykově náměstí ukončen a návštěvníky pozveme na Prokešovo náměstí, kde své pomyslné brány otevře Nová radnice tentokrát i mimo dobu úřední, v rámci Ostravské muzejní noci.

Ostravská muzejní noc 2024, Cestuj časem 1924–1924

Téma Velké Ostravy je letos vetknuto i do Ostravské muzejní noci, jejíž podtitul je „Cestuj časem.“ Do Ostravské muzejní noci se tentokrát zapojí 28 organizací, mezi nimi také Magistrát města Ostravy, který zpřístupní Novou radnici. Detailní informace k Ostravské muzejní noci na webu viz https://www.ostravskamuzejninoc.cz/. Program připravený městem zahájí primátor Jan Dohnal v 17.45 hodin na Prokešově náměstí. Obyvatelé i návštěvníci Ostravy se mohou těšit na kulturní i doprovodný program v duchu první republiky. Na pódiu vystoupí Kaczi, 88 twice nebo DJ Horse. Lidé budou moci obdivovat automobily z dob první republiky, limuzínu s dvojníkem prezidenta Masaryka, bicykly našich pradědů a prababiček či prezentaci vojenské dobové techniky, včetně polní kuchyně. Tančírna Flying Hoopers připomene dobové tance. Nezapomněli jsme ani na děti, pro nejmenší je připraven program v režii středisek volného času. Akce nabídne i gastro zážitky, scházet nebude stylový prodejce cukrové vaty, K. S. krčma, Aztécká čokoládovna, Čerňák – lázeňské oplatky, pekárna Morávka i Starobělský pivovar.

Program patnáctého ročníku Ostravské muzejní noci se uskuteční v době od 18 do 23 hodin, kdy vyrazí na prohlídku Nové radnice poslední návštěvníci. Lidé se mohou výjimečně podívat i do běžně nepřístupných prostor Nové radnice v době neúřední a jedinkrát v roce v noci. Místo k prohlídkám si budou moci zájemci zarezervovat na webu města. Milovníci módy se mohou těšit na dobové módní přehlídky v podání spolku Starý svět, který v celou hodinu (v 19, 20, 21 a 22 hodin) ve foyer Nové radnice předvede módní odívání dam i pánů od roku 1920. Prohlídky Nové radnice, včetně populární vyhlídky z radniční věže, jsou v rámci akce zdarma. „Nová radnice, nejrozsáhlejší radniční budova s nejvyšší věží v zemi, bude od 1. července zapsána do seznamu národních kulturních památek. Zájemci mohou obdivovat nejen její architektonickou krásu tentokrát i v době nezvyklé, tedy v noci. Unikátní budova byla otevřena 28. října roku 1930, byť tehdy vzbuzovala významnou kritiku, veřejnosti slouží dodnes, a má co nabídnout. Dovolte mi pozvat nejen příznivce doby prvorepublikové jak k dobovému průvodu, který připomene Velkou Ostravu, tak navečer také k nám na radnici, kde návštěvníky přivítám ve své pracovně,“ uzavřel primátor města Jan Dohnal.

Ilustrační foto

(ab)