STANE SE DUBINA BEZDOPLATKOVOU ZÓNOU?

Městský obvod Ostrava-Jih nehodlá nečinně přihlížet problémům, jdoucích ruku v ruce s tzv. byznysem s chudobou. Na četné žádosti občanů Rada obvodu na konci září požádala o vyhlášení dalších tzv. bezdoplatkových zón, a to v městské části Dubina. Počet zón, v nichž radnice nehodlá podporovat tzv. byznys s chudobou či přehlížet související výskyt nežádoucích jevů a kriminality, se tak z původních čtyř rozšíří na sedm.

„Vedení radnice dělá vše, co podle zákona může. Proto jsme na četné žádosti občanů rozšířili počet takzvaných bezdoplatkových zón o další tři na Dubině. Samospráva sice může o vyhlášení rozhodnout, ale konečné slovo má stát, státní policie a orgán sociálně právní ochrany dětí. A ty zatím u námi požadovaných 4 zón bohužel rozhodli negativně,“ řekl starosta obvodu Martin Bednář.

Radnice o vyhlášení bezdoplatkových zón požádala  už loni, ihned poté, co začal platit zákon o pomoci v hmotné nouzi. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, který o věci rozhodoval v rámci přenesené působnosti, ve všech případech došel k závěru, že nebyly splněny zákonem o pomoci v hmotné nouzi předpokládané podmínky, a toto opatření obecné povahy nevydal. Radnice to ale nevzdala, v květnu opět požádala o vyhlášení bezdoplatkových zón u čtyř problémových oblastí na Jihu a nyní počet zón rozšířila i o Dubinu.

„Nevzdáváme to, i když naše možnosti jsou omezené. Jako nejdůležitější vidím vyvíjet další tlak na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby upravila zákony tak, aby se tento tzv. byznys s chudobou nevyplácel. Jedno jednání s poslanci se u nás na Jihu již letos uskutečnilo, další plánujeme nejpozději v lednu příštího roku. Plně také podporujeme petici ke snížení výše nájemného na ubytovnách, kterou vymysleli občané v okolí ubytovny na Hulvácké ulici,“ doplnil starosta Bednář.

(ab) Zdroj:www.ovajih.ostrava.cz