SOUSEDSKÁ SLAVNOST ZAŽÍT OSTRAVU JINAK SE BUDE POTŘETÍ KONAT U OBLOUKU

Dobrovolníci v Komunitním centru Makovice již od jara připravují sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak, které se letos uskuteční 14. září. Opět promění prostranství kolem porubského Oblouku ve velký pouliční jarmark. Do přípravy akce se může zapojit každý, kdo něco umí a rádi by svoje umění předali jiným.

Přípravy porubské části akce Zažít Ostravu jinak se podruhé ujalo Komunitní centrum Makovice. „Jedním z cílů Makovice je podpora komunitního života v Porubě, proto jsme se rádi organizace této akce opět ujali,“ říká jedna z organizátorek Kateřina Čigášová. Návštěvníci se tak znovu mohou těšit na kulturní vystoupení umělců, kteří mají na Porubu silné vazby, a také si budou moci vyzkoušet sporty, kterým je možné se na území obvodu věnovat. Organizace, které zde pracují s mládeží, připraví program pro děti. „Naším cílem pro letošní rok není ani tak překonat počet návštěvníků, jako spíše ve větší míře zapojit obyvatele Poruby do spoluvytváření akce,“ vysvětluje hlavní organizátorka Tereza Matoušková. „Vyzýváme proto všechny, kdo by se rádi připojili k realizačnímu týmu, ale také všechny, kdo něco umí a rádi by svoje umění předali jiným, aby nás kontaktovali.“

Organizátorky zdaleka nemají na mysli jen profesionály a opravdové odborníky. „Lidé mají často pocit, že nemají co nabídnout. Přitom zavařit třeba marmeládu, upéct chleba, ale taky třeba udělat hvězdu nebo zatančit základní kroky valčíku, to už dneska rozhodně není něco, co umí každý. Proto říkáme, že zapojit se může kdokoliv,“ pokračuje Tereza Matoušková.

Cílem akce je, aby lidé vyrazili do ulic, aby se vzájemně seznámili, jeden o druhém se něco dozvěděli, aby si užili společně strávený čas. „Podle nás je akce Zažít Ostravu jinak výborná příležitost pro všechny, kteří se zajímají o své okolí a nebojí se třeba i přiložit ruku k dílu, aby se nám tady společně lépe žilo,“ uzavírá Kateřina Čigášová.

(ab) Zdroj:Město Ostrava