Slavnostní slib strážníků i ocenění za dlouholetou službu

Dnes odpoledne proběhl v budově Nové radnice slavnostní akt, při kterém do rukou primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury složilo slavnostní slib celkem devět nových strážníků. Součástí slavnostního aktu bylo rovněž i ocenění dalších padesát jedna strážníků za dlouholetý výkon služby u Městské policie Ostrava a dosahování vynikajících pracovních úspěchů.

Historicky první slib složilo 80 strážníků již dne 7. dubna 1992. Slavnostní akt tehdy proběhl na Prokešově náměstí. Právě počátkem roku 1992 vznikla na základě rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva města Městská policie Ostrava.

Primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura přijal slib strážníka celkem od sedmi mužů a dvou žen, kteří budou nově na území statutárního města Ostravy chránit práva občanů a veřejný pořádek. „Službu v řadách ostravské městské policie aktuálně vykonávalo 629 strážníků, další dnes složili slib. I nadále však Městská policie Ostrava pokračuje v náboru nových strážníků, plánovaný stav je 680 strážníků. Kromě personální stabilizace však pokračujeme například v modernizaci kamerových systémů či další využívané techniky, důraz klademe i na různá preventivní opatření či programy s cílem zajištění co největší bezpečnosti ve městě,“ vysvětlil primátor města.

Součástí slavnostního aktu bylo i předání Čestného odznaku za trvalé dosahování vynikajících pracovních úspěchů. Čestný odznak převzalo z rukou pana primátora čtrnáct strážníků.

Pan primátor rovněž předal osmi strážníkům Stužku za věrnost, kteří pracujícím u Městské policie nepřetržitě 10 let a dalším dvaceti devíti strážníkům pracujícím u Městské policie Ostrava nepřetržitě 20 let.

Slavnostnímu aktu byl rovněž přítomen ředitel městské policie Ostrava Miroslav Plaček. Ten uvedl: „Strážníci, kteří již řadu let pracují u Městské policie Ostrava si ocenění za své nasazení při plnění nelehkých úkolů plně zaslouží. Tito strážníci, respektive tato ocenění pak mohou být motivací pro nově příchozí strážníky při jejich službě veřejnosti“.

Ostravská městská policie v letošním roce oslavila třicet let své existence. Za tuto dobu se stala nepostradatelnou složkou zajišťující bezpečnost a veřejný pořádek na území statutárního města Ostravy. Výčet činností Městské policie Ostrava je vskutku široký. Detailněji jsme informovali zde https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mestska-policie-ostrava-pomaha-jiz-30-let.

Městská policie Ostrava nabízí zájemcům o práci ve svých řadách náborový příspěvek ve výši šedesát tisíc korun českých a řadu dalších zaměstnaneckých benefitů. Jejich rozsah, stejně tak jako podmínky výběrového řízení lze nalézt na www.mpostrava.cz.

Mimo jiné i díky dobré práci strážníků v Ostravě klesá kriminalita. V roce 2021 evidovalo Městské ředitelství policie Ostrava nejmenší počet zjištěných trestných činů za uplynulé desetiletí.

Srovnáme-li kriminalitu v letech 2011 a 2021 lze konstatovat, že poklesla téměř o dvě třetiny. Zatímco v roce 2011 bylo evidováno policisty Městského ředitelství policie Ostrava 18 242 trestných činů, vloni (2021) to bylo 7 362 trestných činů (jde o trestné činy oznámené a prověřované Policií ČR). Objasněnost těchto evidovaných skutků naopak stoupla. Před deseti lety bylo objasněno zhruba 25 procent trestných činů, vloni již přes 49 procent (zdroj: Městské ředitelství policie Ostrava).

Informace k bezpečnosti ve městě lze nalézt též na webu bezpecnejsi.ostrava.cz.

(ab)