Školní úspěšnost žáků pomůže v Ostravě zvýšit nový projekt

V září loňského roku odstartoval nový projekt s názvem Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava. Projekt bude uskutečňován po dobu 22 měsíců v pěti vybraných ostravských základních školách. Cílem aktivit je zvýšit školní úspěšnost žáků základních škol, ohrožených školním neúspěchem a snížení rizika jejich předčasného odchodu ze vzdělávání. Jedná se především o žáky pocházející ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Za tímto účelem byla proto na školách vytvořena pozice terénního pracovníka. Terénní pracovníci pracují s ohroženými žáky ve škole i v jejich domácím prostředí, pomáhají u žáků budovat správné návyky ke každodenní přípravě do školy, doprovází je na doučování, poskytují podporu rodičům žáků zapojených do projektu. Předčasné odchody ze vzdělávání ostravských základních škol řeší také multidisciplinární tým, který vytvoří metodiku k této problematice.

Ke zvyšování motivace žáků ke vzdělávání projekt zařadil i dobré příklady z praxe a obsáhl inspirativní besedy se zajímavými hosty. Ti svým životním příběhem pozitivním postojem motivují žáky, aby uměli jít za svými sny. Od začátku loňského roku se uskutečnily již čtyři takové besedy, kterých se zúčastnilo 120 žáků druhého stupně základních škol. Dalších deset besed ještě na děti čeká do konce školního roku. Záhy, 23. dubna 2024, je plánována další beseda, která se uskuteční na Základní škole MUDr. Emílie Lukášové a Klegova. Jejími hosty budou moderátorka Tereza Pufferová a kadeřník Jakub Angelo Guzsi.

První beseda proběhla ve vítkovické pobočce knihovny, hostem byla ilustrátorka, grafička a kronikářka Lenka Kocierzová. Další tři besedy vedl moderátor DJ Lowa, ambasadory besed byla Vindy Krejčí – Veronika Šmehlík, modelka, moderátorka a influencerka, a Jakub Angelo Guzsi, kadeřník a módní stylista.

“Pozitivní motivace je důležitým prvkem v rozvoji každého jedince, o to významnější je pro rozvoj dětí ze znevýhodněných prostředí. Je skvělé, že se do projektu zapojily také mediálně známé regionální osobnosti, které si s dětmi povídají, poslouchají jejich příběhy, a naopak sdílejí své zážitky. Děti si mohou také samy vyzkoušet, jaké je to být DJem nebo, co vše musí skvělý kadeřník zvládnout. Rovný přístup k ženám je taktéž nedílnou součástí motivace, a proto kvitujeme ženský element, který motivuje dívky být krásnými především ze své vnitřní podstaty,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Projekt je realizován na pěti ostravských školách, Základní škole Ostrava-Vítkovice, Šalounova, Základní škole Ostrava Nádražní, Základní škole Chrjukinova, Základní škole MUDr. Emílie Lukášové a Klegova a Základní škole Gen. Janka ve spolupráci s rodinným a komunitním centrem Chaloupka. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu Zaměstnanost+, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Další informace k projektu na webu talentova.cz a sociálních sítích Talentova.

(ab)