Se svým nápadem, jak zkrášlit ostravský veřejný prostor a získat na jeho realizaci dotaci, se mohou žadatelé hlásit do konce dubna

Už podruhé v letošním roce se mohou hlásit zájemci o dotaci z  programu města Ostravy s názvem „fajnOVY prostor“. Ten je určen pro všechny, kteří mají zajímavý nápad, jak zkrášlit veřejný prostor nebo zlepšit jeho funkci. Žádosti mohou odevzdávat do konce dubna. V programu je k dispozici 3,5 milionu korun, na jeden projekt lze čerpat dotaci až 500 tisíc korun. V letošním roce se bude postupně realizovat dalších šest projektů, které jejich autoři předložili do konce minulého roku.

Nápad Spolku Fiducia umožní osadit vybraná místa ve městě originálními hmyzími domky postavenými podle návrhů sedmi ostravských umělců. Své vlastní hmyzí domky si bude moci vyrobit i veřejnost. V lokalitě Bedřiška dojde k opravě dětského hřiště, na kterém přibyde kryté pískoviště, houpačka i lezecká stěna.  Na rohu ulic Červeného kříže, Odboje a Náměstí republiky budou nově umístěny lavičky pro odpočinek a relaxaci. Žadatelé tam vysadí květiny a listnatý strom, který nahradí původní výsadbu. Do péče o předzahrádku se zapojí senioři. Dále se promění školní zahrada Mateřské školy Paprsek, která dětem se zdravotním postižením přiblíží ekologický způsob pěstování zeleniny. Také část veřejného prostoru bytových domů u Sokolské třídy projde proměnou, obyvatelé tří vchodů si upraví společné místo před domem tak, aby na něm mohli příjemně trávit volný čas. Zapojí se do údržby nové zeleně a kromě záhonků pro pěstování květin, bylinek či zeleniny, budou mít k dispozici také ohniště a jednoduchou houpačku. A v parku v ulici Pavlovova budou nově venkovní cvičební prvky, dále hřiště pro basket i badminton, venkovní stůl pro stolní tenis i altán pro setkávání a venkovní posezení u ohně.

Přehled všech už hotových projektů, i těch, které se budou realizovat v průběhu letošního roku, jsou zveřejněny na https://fajnovyprostor.cz/projekty/. Pro čtvrtý ročník dotačního programu pro roky 2020 až 2021 město vyčlenilo 7 milionů korun, z toho 3,5 milionu už je vyčerpáno.

(ab)