Putovní výstava ve Lhotce a Slezské

Historická putovní výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti bude v červnu k vidění v obvodech Lhotka a Slezská Ostrava. Výstava je součástí celoročních oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. V rámci oslav byl také otevřen kostel sv. Václava, který navštívily dva tisíce lidí. Zájem byl také o originál Dražického kodexu v Ostravském muzeu.

V rámci celoročních oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě v závěti biskupa Bruna byl otevřen také kostel sv. Václava. V průběhu týdne od 17. do 23. května ho navštívily zhruba dva tisíce lidí. Příchozí si prohlédli interiér kostela i repliky čtyř korun, jimiž byl korunován Karel IV.

Zvýšený zájem návštěvníků provázel ve stejném období také výstavu Ostrava nevídaná. V jednom z pěti možných dní si originál Dražického kodexu přišlo do Ostravského muzea prohlédnout rekordních 140 návštěvníků.

Součástí oslav je také putovní výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, která je po dobu jednoho měsíce k vidění v ostravských obvodech. Vernisáže ve Lhotce a Slezské Ostravě se uskuteční ve čtvrtek 1. června a pátek 2. června.

Putovní výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti symbolizuje ve zkratce cestu, kterou Ostrava urazila na své pouti od pravěku až po současnost. Čtyři základní panely jsou společné pro všechny obvody. Provedou návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků ostravskými dějinami v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století. Jeden samostatný panel je vždy věnován konkrétnímu městskému obvodu, v němž se výstava právě nachází, a jeho historii.

Panel městského obvodu Lhotka připomíná události od 16. století, doby hraničních sporů, které byly způsobeny měnícím se tokem řeky Odry. Pozornost je věnována místní kapli sv. Uraba, budově školy, zaniklému sboru místních dobrovolných hasičů nebo vlivům nedalekého dolu Oskar na život obyvatel obvodu. Svůj prostor získala také slavnost „Honění krále“ obnovená v 90. letech 20. století. Vernisáž se koná 1. června v 15 hodin v prostorách Víceúčelové sportovní haly Lhotka, ukončena bude poslední červnový den.

Panel věnovaný Slezské Ostravě zachycuje významné události a objekty, které jsou s ním neodmyslitelně spjaté. Připomíná založení strážního hradu na státní, později zemské hranici, průmyslový rozmach způsobený nálezem a těžbou uhlí a také odpočinkový areál zoologické zahrady nebo bývalý stadion na Bazalech. Vernisáž se koná 2. června v 10 hodin v radnici městského obvodu Slezská Ostrava.

Putovní výstava zavítá v průběhu letošního roku postupně do všech 23 městských obvodů.

(nm) text a foto: Ostrava.cz