Puntíky a obří židle – experimenty oživují veřejný prostor v Ostravě

Růžové židle v nadživotní velikosti l archiv MAPPA, Roman Vlachynský

Vybraná místa městské třídy 28. října – Opavská prochází v těchto dnech proměnou. Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) inicioval jejich kultivaci pomocí tzv. rychlých zásahů.

Jde o úpravy, které nevyžadují stavební povolení, a proto jsou realizovatelné v relativně krátkém čase. Jejich trvání je dočasné, mají za cíl pozvednout pobytovou i uživatelskou kvalitu daného místa a zároveň ověřit, zda by obdobná trvalá řešení přinesla požadovaný výsledek. Příkladem je zvětšení prostoru pro chodce, barevná grafika, výsadba stromů či umělecké prvky. Přípravy začaly na jaře a nyní je většina realizací hotová.

Průchod podél Kampus Palace
Průchod podél Kampus Palace l archiv MAPPA, Roman Vlachynský

Na čtyřech místech nacházejících se na městské třídě 28. října – Opavská mohou lidé v posledních dnech pozorovat výrazné změny. V centru Ostravy se prostor pro chodce procházející kolem Kampusu Palace rozšířil o část vozovky a celou plochu nyní zvýrazňují barevné prvky v podobě oranžových puntíků.

Přibyly také netradiční, z recyklovaného materiálu vyrobené květináče s mladými stromky, mezi něž mohou blízké provozovny umístit drobné posezení. Konstrukce přestupního terminálu na Náměstí Republiky dostala nový barevný nátěr a brzy ji zvýrazní i nové osvětlení.

„Úpravy mohou nyní působit provokativně, až kontroverzně. Jejich účinek však budeme moci hodnotit až na jaře, kdy budou lidé trávit více času venku. Tam, kde se dosud pouze procházelo, jsme vytvořili prostor pro zastavení, nebo posezení a uvidíme, zda se lidé rozhodnou jej využít. Někdy se hodí vyzkoušet, jak věci budou fungovat a nečekat na náročné stavební změny,“ doplnila architektka MAPPA Zuzana Paclová.

V Mariánských Horách a Hulvákách se v místě bývalého přestupního uzlu Sokola Tůmy objevily růžové židle v nadživotní velikosti. Puntíky zde mají bílou barvu a stejně jako u Kampusu Palace sjednocují stávající chodník s částí vozovky, která nově slouží chodcům. Úpravami prošel i parčík u zastávky Vozovna v Porubě, kde byly vysazeny stromy a opraven chodník. Ten na jaře ještě ozvláštní grafika, která bude sama uměleckým dílem.

„V prostředí Ostravy se experimentální projekt „Rychlých zásahů“ blíží k úspěšnému konci, který je ale fakticky začátkem, začátkem života jinak mrtvého veřejného prostoru.  Některé z radikálnějších zásahů vytrhují kolemjdoucí ze zažitého stereotypu. Místa, která se naučili přehlížet a jen jimi rychle projít, ukazují v novém světle. Nabízejí nové funkce a otevírají možnosti, jak je znova objevovat a trávit zde čas. Místa opomíjená se stávají středem pozornosti a nutí k úvahám, jak by mohla vypadat, kdyby se zde odehrála zásadnější změna,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

(nm)