Půlmiliarda do odprášení na huti

Čtyři projekty zaměřené na snížení emisí unikajících z provozovaných technologií uskuteční huť Liberty Ostrava. Budou ji stát půl miliardy korun, ročně zachytí desítky tun prachu a sníží tak vliv výroby na životní prostředí.

„Přestože díky dosavadní ekologizaci už hutnictví nemá zásadní podíl na znečištění ovzduší v krajském ani místním měřítku, naše huť připravila další projekty nad rámec povinností, jimiž ještě více sníží dopady výroby na své okolí.

Ostravská huť od privatizace v roce 2003 investovala do ekologizace z vlastních zdrojů 6 miliard korun, další 2 miliardy z evropských fondů pak šly na snížení zejména fugitivních emisí prachu nad rámec požadavků legislativy.

Získání podpory z evropských fondů nám umožní začít s výstavbou co nejdříve,“ informoval Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí Liberty Ostrava. Investice půjdou do odprášení odsunových cest aglomerátu v jižní i severní části aglomerace, odprášení nakladače pro manipulaci se železnou rudou na aglomeraci a odprášení provozu rovnaček na středojemné válcovně.

(nm) foto: Liberty Ostrava a.s.