Průběžnou ulici v Ostravě čeká od pondělí delší oprava i uzavírka

Foto se souhlasem Ostravských komunikací a.s.

Ostravské komunikace budou od pondělí 11.9.  opravovat ulici Průběžná v Ostravě – Porubě. Uzavřou ji proto v úseku od ulice Oty Synka po ulici Ludvíka Podéště. Ukončení mají silničáři naplánováno na 24. 11. v 19:00 hodin.

„V rámci stavby bude odstraněna tzv. obrusná vrstva komunikace. Budou vyměněny a opraveny poničené obruby. Obruba v místě styku se zelení bude zvednuta a dodána přídlažba z žulových kostek. Lokálně budou opraveny a sanovány poškozené konstrukční vrstvy vozovky a následně proběhne pokládka živic,“ uvedl vedoucí údržby silnic ze společnosti Ostravské komunikace Tomáš Svoboda.

Individuální automobilová doprava bude vedena po silnicích a místních komunikacích od ulic Jedlová, Ludvíka Podéště přes ulici Průběžná, Opavská, Bedřicha Nikodéma a dále. Od křížení ulic Oty Synka a Průběžná směrem na ulici 17. listopadu. Analogicky se bude jezdit také v opačném směru.

V průběhu uzavření Průběžné nebude možné, aby MHD používala autobusové zastávky Ludvíka Podéště, Oty Synka a Karola Šmidkeho. Objízdná trasa pro městskou a příměstskou hromadnou dopravu bude vedena po silnicích a místních komunikacích v Porubě a v Plesné.

MHD pojede od zastávky Poruba – Opavská přes ulice Průběžná, Opavská, Bedřicha Nikodéma a dále po svých trasách. Analogicky bude řešen pohyb městské hromadné dopravy také v opačném směru.
U příměstské dopravy se změny dotknou linky z Havířova do Ostravy – Poruby. V Porubě bude zastávka Duha obsluhována na stanovištích na ul. Bedřicha Nikodéma. Zastávka Ludvíka Podéště nebude dočasně zařazena, linka bude zajíždět na zastávku Otakara Jeremiáše. Spoje jedoucí přes zastávku Duha budou vedeny z ulice 17. listopadu okružní křižovatkou třetím výjezdem po ulici Bedřicha Nikodéma a dále vpravo po ulicích Opavská a Průběžná do výstupní zastávky Poruba – Opavská. Stejně tak pojede spoj i v opačném směru.

(nm)