Program Radegast lidem podpořil nová řešení na zadržování vody

Nošovice, 13. prosince 2021 – Navrhnout inovativní postupy na zadržování vody v lesích nebo snížit ekologickou stopu Bezručovy chaty na Lysé hoře jsou cíle některých podpořených projektů z grantového programu Radegast lidem, který je součástí nového Fondu Plzeňského Prazdroje. První část z celkového grantového objemu 3,6 milionu korun si v severomoravském regionu rozdělilo celkem pět projektů. Příjemci celostátní grantové výzvy Na budoucnost pak budou známy do 30. března 2022.

Kromě tradiční podpory péče o krajinu a přírodní bohatství v okolí Pivovaru Radegast v Nošovicích se letošní grantový program Radegast lidem ještě více orientoval na posilování odpovědnosti za životní prostředí. „Celkem jsme obdrželi 17 žádostí o podporu z našeho programu Radegast lidem. Oproti předchozím ročníkům narostl počet žádostí, které se zaměřují na šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji,“ říká Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Finanční podporu z grantového programu Radegast lidem letos získá celkem 5 projektů. Například Spolek „Voda pro les, voda pro lidi“ z beskydské obce Veřovice v Moravskoslezském kraji připravil projekt s cílem navrhnout a zrealizovat inovativní postupy na zadržování vody v lesích, především na plochách postižených kůrovcovou kalamitou. Snížit spotřebu vody Bezručovy chaty na Lysé hoře chce Klub českých turistů. Měly by k tomu pomoci bezvodé pisoáry nebo úsporné sprchové hlavice v ubytovací části horské chaty. Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří chce z grantových prostředků dále rozvíjet projekt „Stezka na Pivčánky“. V plánu mají vybudování vsakovací nádrže na vodu nebo vytvoření ovocného sadu se včelími úly.

„Větší zájem veřejnosti o projekty zaměřené na krajinu, přírodní dědictví, vodu nebo odpady naznačuje, že neziskové organizace vnímají změnu klimatu ve svém bezprostředním okolí jako jednu z hlavních priorit. Chceme proto pokračovat v podpoře jejich úsilí i do budoucna a spolu s Plzeňským prazdrojem vytvoříme i v roce 2022 podmínky pro rozvoj dalších ekologických a komunitních projektů,“ dodává Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství, která je odborným garantem nového Fondu Plzeňského Prazdroje.

Součástí Fondu Plzeňského Prazdroje je také nový celostátní program s názvem Na budoucnost, který neziskovým organizacím i ze severomoravského regionu otevřel možnost podpory rozsáhlejších a víceletých projektů. „Do druhého kola této výzvy se dostalo 17 projektů, kterým nyní umožňujeme konzultace s odborníky a dotažení jejich řešení. Nejlepší celostátní projekty podpoříme na konci března příštího roku,“ doplňuje Pavlína Kalousová.

(ab)