Prodloužená Rudná je nekonečnou stavbou

Fantomem ostravských silničních staveb se stává dostavba Prodloužené Rudné. Stavět se začala už před osmi lety a mezi starou Rudnou ulicí a novou silnicí vedoucí na Opavu schází dostavět asi čtyři stovky metrů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ani po letech stále není schopno dohodnout se s odpůrci současné podoby dostavby. Situace je opět na mrtvém bodě.

Pomoci chtěl jako zprostředkovatel i krajský úřad s tím, aby se obě strany domluvily a situace se neřešila pomocí vleklých soudů, avšak zatím vše vypadá beznadějně. Sdružení zastupující občany bydlící v okolí stavby odvolalo termín lednové schůzky. Odpůrci stavby požadují co nejúčinnější protihluková opatření, výstavbu lávky pro pěší nad silnicí spojující pozemky a také peněžní kompenzaci údajně v řádech milionů korun za věcná břemena, společenskou a psychickou újmu, zhoršení životních podmínek a znehodnocení majetků.

Přitom Prodloužená Rudná by uvolnila kolonám automobilů projíždějících porubskou ulicí 17. listopadu, kde už místní dokonce zvažovali blokádu silnice. Prodloužená Rudná má také fungovat jako součást dálničního přivaděče k dálnici D1. Projekt už získal souhlasné stanovisko EIA týkající se posouzení vlivu stavby na životní prostředí. ŘSD loni zahájilo vyvlastnění pozemků. Kvůli nejrůznějším průtahům však vůbec není jasné, kdy bude dostavba hotová.

(red), foto zdroj: msstavby