Privatizaci Městské nemocnice Ostrava nepřipustíme

Asistent senátora. Se senátorem Zdeňkem Nytrou pojí Pavla Čermáka nejen dlouholeté přátelství, ale od roku 2016 je Pavel Čermák jeho konzultantem k zákonům projednávaným v horní komoře parlamentu.

Městská nemocnice Ostrava na Fifejdách je jedním z nejdůležitějších poskytovatelů zdravotní ­péče v našem městě. Ročně v ní ­lékaři ošetří přes půl milionu pacientů. „Zdravotní péče byla, je a bude veřejnou službou občanům, a my chceme její kvalitu ­nadále zvyšovat,“ říká ­MUDr. Pavel ­Čermák, Ph.D., garant programu městského zdravotnictví za ODS. „V žádném případě nepřipustíme privatizaci městské nemocnice, naopak – budeme ji výrazně modernizovat.“

Pane Čermáku, můžete modernizaci nemocnice blíže představit?

V následujících letech chceme investovat do jejího rozvoje částku 2,35 mld. korun. Do roku 2023 bude realizována výstavba centrálních operačních sálů a centrálního ­pří­jmu s pohotovostí. Pacientům i návštěvníkům bude sloužit nový parkovací dům s lékárnou. Postupně zavedeme moderní elektronizaci procesů a digitalizaci dat.

Jaké další priority budete řešit ve zdravotnictví pro Ostravu?

Budeme podporovat další rozvoj Lékařské fakulty OU. Od jejího vzniku ji absolvovalo více než 300 studentů a jejich počet roste. Chceme, aby výuka našich budoucích lékařů byla na špičkové úrovni, což není možné bez adekvátního objemu financí. Ale k našim prioritám patří také zlepšení podmínek pro důstojný život našich seniorů a občanů, kteří jsou kvůli svému zdravotnímu postižení znevýhodněni v běžném prostředí.

MUDr. Pavel Čermák, Ph.D. pochází z Ostravy a je celoživotním „fandou“ svého rodného města. Vede moderní kliniku pro léčbu neplodnosti GYNCENTRUM Ostrava.  V oboru reprodukční medicíny působí i v zahraničí, a to jako Senior Consultant na klinice v irském Dublinu. Oblasti zdravotnictví se věnuje rovněž ve veřejném životě – mj. je členem Výboru zdravotní a preventivní péče pro Moravskoslezský kraj. V říjnových volbách kandiduje s číslem 8 za ODS (s podporou TOP 09 a Soukromníků) do Zastupitelstva města Ostravy.

Co konkrétního hodláte udělat pro seniory?

Kromě jiného chceme prosadit navýšení kapacit zařízení, která poskytují odlehčovací a pečovatelské či asistenční služby, nebo chráněná bydlení. Musíme investovat i do ­zařízení nových, jako je například vybudování ­nového domova pro seniory v Ostravě-Hulvákách, rekonstrukce domovů Korýtko, Slunovrat a Magnolie, transformace pobytového zařízení Čtyřlístek a dětského centra Domeček. Dalším návrhem je, aby se realizace zvýhodněné ­dopravy Senior taxi, kterou poskytují pouze některé obvody, ujaly celoměstské orgány a zajistily tak rovné podmínky pro seniory v celé Ostravě.

A jak můžete pomoci handicapovaným spoluobčanům?

Třeba tím, že pro ně zajistíme bezbariérový přístup v co největším počtu veřejných budov a zlepšíme služby na veřejných akcích (asistenti, mobilní toalety, místa k sezení). Zasadíme se o podstatné rozšíření tzv. Euroklíčů. Speciálně upravený klíč spolu s jednotným Eurozámkem mohou využívat osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejně přístupných toa­let, výtahů, schodišťových plošin na úřadech, ve školách, v obchodních centrech a v dalších zařízeních. V České republice je zatím osazeno Eurozámkem 650 míst, z toho v Moravskoslezském kraji pouhých 6!

I když jsou některé projekty financovány z dotací, budeme přesto požadovat pro občany se zdravotním postižením co možná nejvyšší finanční částku z rozpočtu města, neboť dotace mnohdy nestačí a zlepšení podmínek pro tyto občany je naprosto nezbytné.

Zdroj: www.mudrpavelcermak.cz