Přijímáme žádosti o dotace v oblasti kultury

Město Ostrava znovu vypsalo dotační program na podporu kultury. Zájemci mohou žádat nejen o dotace na jednoleté projekty pro příští rok, ale také o dotace na víceleté projekty pro období 2021 až 2024. Termín pro podání žádostí je od 17. října do 6. listopadu do 13.00 hodin. Projekty odborně posoudí a ohodnotí grantová komise. Přidělení dotací budou schvalovat nejpozději v dubnu příštího roku ostravští zastupitelé.

 „Prostřednictvím vyhlašovaných dotací vynakládá město Ostrava na kulturu každoročně ze svého rozpočtu desítky miliónů korun, o něž se uchází vždy přes 150 zájemců. A to formou jednoletých i víceletých, většinou čtyřletých projektů, jejichž období doběhlo právě v tomto roce. Proto také bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí jak jednoletých, tak i víceletých dotací pro období 2021 až 2024 a schválen nový program podpory kultury, jehož náplň jsme upravili v reakci na potřeby města a požadavky kulturní veřejnosti. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, která bude mít negativní dopady na tvorbu rozpočtu města pro rok 2021, bude nutno zohlednit i výši prostředků, alokovaných na tento účel. K rozdělení by tak mělo být pro příští rok téměř 40 milionů korun,” uvedl resortní náměstek Zbyněk Pražák. 

Program je otevřený všem subjektům, působícím v nejrůznějších oblastech kultury, uměleckých druzích a žánrech. Zájemci mohou ve veřejné soutěži usilovat o dotační podporu na projekty z oblasti hudebního a scénického umění, literatury a publicistiky včetně ediční činnosti, výtvarného umění, architektury a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav, kulturně vzdělávací činnosti, dále na ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů či audiovizuální díla. 

Získat mohou částku ve výši maximálně 80 procent způsobilých nákladů na projekt. U vydávání hudby a literatury je maximum 70 a v případě audiovizuálních děl 50 procent způsobilých nákladů. 

 „Novinkou letošního ročníku je možnost podávání žádostí digitální formou a minimalizace dosud vyžadovaného počtu příloh. Žadatelé o víceletou dotaci budou mít navíc možnost svůj projekt prezentovat před grantovou komisí,“ doplnil náměstek Zbyněk Pražák.

Přesné podmínky programu a formuláře pro podání žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách města v sekci dotace https://bit.ly/3iRNgIn

Přestože v letošním roce se kvůli šíření epidemie covidu-19 nemohla konat spousta naplánovaných kulturních akcí, podařilo se organizátorům uskutečnit alespoň některé z nich (Letní shakespearovské slavnosti, Svatováclavský hudební festival, New Opera Days, Ostrava Kamera Oko, Dream Factory Ostrava – protivirová edice, festival Jeden svět, aj.) 

Cílem Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy v letech 2021 až 2024, který patří k nejvýznamnějším finančním nástrojům kulturní politiky, je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území města, případně ve vazbě na město Ostrava, a současně jejich zpřístupnění anebo přiblížení obyvatelům a návštěvníkům. Program přispěje k udržení, konsolidaci a rozvoji široké škály kulturních aktivit v Ostravě.

(ab)