POZVÁNKA DO SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Vážení příznivci,

dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na nadcházející akce Slezského zemského muzea:

CESTA Z OPAVY DO ČERNOBYLU A ZPĚT – středa 13. 2. 2019 v 17.15 hodin v Historické výstavní budově – Na přednášce se dozvíte, jaké peripetie zažili tři mladíci cestou na Ukrajinu a zpět. Představí vám sílu přírody, která si dokázala poradit během krátké chvíle s černobylskou havárií a rovněž vás provedou po krásách Užhorodu, Kyjeva a Lvova. Přednáší Jiří Málek a Petr Kalich. Vstup zdarma.

VZPOMÍNKA NA JANA ROHLA – středa 20. 2. 2019 v 16.30 hodin v Památníku Petra Bezruče – V únoru letošního roku uplyne 110 let od narození literáta, folkloristy, knihovníka, učitele a kunsthistorika Jana Rohla. Rohel stál u zrodu Slezského studijního ústavu v Opavě, byl redaktorem časopisu Radostná země, stál v čele Krajské lidové knihovny v Ostravě a působil také jako podnikový kronikář Vítkovických železáren. Ve své literární a vlastivědné činnosti se soustředil na regionální problematiku, hornický folklor či významné osobnosti Slezska. Na Jana Rohla zavzpomínají jeho syn dr. Petr Rohel a Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. připravující edici Rohlových pamětí. Vstup zdarma.

SLEZSKO V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH – sobota 23. 2. 2019 od 10–12 a 14–16 hodin v Památníku Petra Bezruče – Zveme vás na literární a tvořivou dílnu určenou pro rodiny s dětmi a zájemce z řad široké veřejnosti. Dílna bude doplněna o komentovanou prohlídku výstavy s kurátorkou Monikou Szturcovou. Vstupné 20 Kč. Nutná předchozí rezervace na tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

SLEZSKÉ ČETNICTVO V BOJI O STÁTNÍ HRANICE 1918–1920 – středa 27. 2. 2019 v 17.15 hodin v Historické výstavní budově – Přijměte pozvání na přednášku, která vám představí bezpečnostní a politické poměry ve Slezsku a na Ostravsku v době vzniku ČSR na podzim 1918. Pozornost bude věnována národnostním a organizačním poměrům v četnictvu, procesu přebírání bezpečnostního sboru do služeb republiky nebo roli četnictva při obraně státních hranic v opavském Slezsku a na Těšínsku. Přednáší Ondřej Kolář a Ivana Kolářová. Vstup zdarma.

POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU – 10. 2. / 3. 3. / 17. 3. / 31. 3. 2019 od 14 do 16 hodin v Památníku Petra Bezruče – Zveme vás na literární a tvořivou dílnu k výstavě „Slezsko v pohádkách a pověstech“ určenou zejména pro rodiny s dětmi. Vstupné 20 Kč. Nutná předchozí rezervace na tel.: 778 527 815, e-mail:schwanova@szm.cz.

CESTOVATELÉ ČASEM  Pro děti od 6 do 11 let připravujeme na období jarních prázdnin v termínu od 13. do 15. 3. 2019 jarní edukační aktivity, které budou zaměřeny na poznávání okolní historie. Prozkoumáme společně tajuplné prostory muzeí v Opavě i Ostravě, děti čeká cesta časem do minulosti, zažijí spoustu her, zábavy a objevování. Zájemci se mohou hlásit do 28. 2. 2019 na e-mail: neumanova@szm.cz. Cena třídenní akce je 750 Kč.

Více na: http://www.szm.cz/udalost/660/cestovatele-casem.html.

NOC S ANDERSENEM – Přijďte s námi zažít andersenovskou noc plnou pohádek. Zjistíte, že i čtení knížky se může stát vzrušujícím dobrodružstvím. Děti ve věku od 8 do 13 let se mohou přihlásit formou motivačního dopisu do 28. 2. 2019 na email: andersen@szm.czNoc s Andersenem se uskuteční v pátek 29. 3. 2019.

Více na: http://www.szm.cz/udalost/659/noc-s-andersenem.html.

Zveme vás také k návštěvě aktuálních výstav v areálech Slezského zemského muzea:

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ HRANICE A SLEZSKO – Historická výstavní budova (Komenského 10, Opava), do 3. 3. 2019,

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI – Arboretum Nový Dvůr, do 3. 3. 2019,

LEGIONÁŘSKÉ MUZEUM 1928 – 1938 – 2018 – Sady U Muzea (vedle Historické výstavní budovy, Komenského ulice, Opava), do 7. 3. 2019,

PRVNÍ SKLENÍKOVÁ EXPOZICE V ARBORETU NOVÝ DVŮR – Arboretum Nový Dvůr, do 31. 3. 2019,

ANTONÍN SATKE – STŘÍPKY Z MOZAIKY ŽIVOTA A DÍLA SLEZSKÉHO FOLKLORISTY A ETNOGRAFA – Historická výstavní budova SZM (Komenského 10, Opava), do 14. 4. 2019,

SLEZSKO V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH – Památník Petra Bezruče, do 30. 4. 2019,

ZNĚJÍCÍ KRÁSA ANEB UM(ĚNÍ) MISTRŮ HOUSLAŘŮ. HOUSLAŘSKÁ TRADICE VE SLEZSKU – Historická výstavní budova SZM (Komenského 10, Opava), do 12. 5. 2019.

Těšíme se na vaši návštěvu.

(ab)