Poruchy učení, nechuť k učení, nedostatek soustředěnosti

Foto archiv Studijní centrum Basic

Na to má řešení Studijní centrum BASIC, které najdeme v centru Ostravy. Studijní centrum nabízí doučování prioritně dětem, které trpí poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ale také dětem nesoustředěným, s ADHD, dětem s vývojovou dysfázií. Obrátit se na ně můžou ale i rodiče dětí, které žádnou poruchu nemají diagnostikovanou, ale mají problémy s učením jako takovým, potýkají se například s nedostatkem soustředěnosti, s nechutí k učení, mají problémy s domácí přípravou apod.

„Doučovací hodiny jsou u nás specifické tím, že s dítětem začínáme pracovat od základu. Doučování budujeme tak, aby bylo pro dítě srozumitelné. Pracujeme i s jeho psychickou stránkou, chceme, aby si začalo věřit a mělo chuť se vzdělávat. Hodiny jsou koncipovány tak, aby zažilo úspěch“ říká ředitelka ostravského BASICu Pavla Chromečková.

Nejčastějšími problémy, se kterými se rodiče na BASIC obracejí, jsou náprava čtení a psaní, porozumění textu, psaní i/y, problémy s počítáním. Na matematiku mají licenciovaný program, se kterým se můžete setkat pouze zde a mají s ním výborné zkušenosti.

Klasickým způsobem se zde tedy neučí. K dispozici je unikátní metoda pro stanovení bariér, které brání dětem v pokračování v učení. Jakmile jsou nalezeny dílčí kroky nepochopení, které dítě získalo ve svém dosavadním školním životě, samo poposkočí a chce se učit dál. „Nezřídka se nám stává, že dítě, které přišlo s odporem ke čtení nebo s odporem k matematice, od nás odchází a toto se stává jeho oblíbeným předmětem. Je úžasné sledovat dítě na této cestě, a když se ozve jeho „AHA“, tak je to odměna pro všechny. My jen vedeme dítě k tomu, že ho nakonec učení začíná bavit.  Velmi úzce se snažíme i spolupracovat s rodiči, ti jsou nedílnou součástí. Zveme je k osobním schůzkám, kde vysvětlujeme pokroky dítěte a dále máme pro ně připravený speciální dvouhodinový seminář na téma: Jak se učit s dětmi“ dodává Pavla Chromečková.

Tento způsob výuky klade velký nárok na lektory, kteří zde doučují. Tito, kromě velké lásky k dětem a empatii, musí splňovat velmi náročná kritéria pro přijetí. Musí být dále proškoleni ve studijní metodě a v metodě jak zvládat zátěžové situace, které neklidné děti vytvářejí.

Do BASICu chodí široká věková škála dětí. Obecně dokáží pomoci komukoliv. Dětem v předškolním věku, dětem 1. stupně i 2. stupně základní školy, dětem střední školy a i dospělým, kteří mají problémy s gramatikou. S metodou a postupy se můžete seznámit na přednášce, která se koná pravidelně co dva měsíc v sídle ostravského BASICu na Kostelní ulici 22 v centru Ostravy. Na přednášku nebo přímo na bezplatnou konzultaci se můžete přihlásit prostřednictvím www.basic.cz nebo telefonicky na 725 438 248.