Pomohli zachránit lidský život

Udělení Stužek za záchranu života_ZM_foto Jiří Zerzoň

Primátor města Tomáš Macura udělil Stužky za záchranu života strážníkovi Tomáši Janáčkovi a policistovi pprap. Danielu Kociánovi. Oba muži se podíleli na záchraně života ženy, která zkolabovala na svatbě syna.

 

Muži po zjištění stavu nemocné zahájili ihned masáž srdce. Včasný zásah znamenal pro ženu nejen záchranu, ale též snížení následků po neodkladné resuscitaci. Ocenění se oběma zachráncům dostalo v průběhu zářijového zasedání Zastupitelstva města Ostravy. Výjimečné ocenění za záchranu života uděluje primátor města od roku 2005, jeho nositeli se do současnosti stalo 43 strážníků Městské policie Ostrava.

 

K události došlo 22. srpna 2022 kolem 22 hodiny v Ostravě. V průběhu svatebních oslav zkolabovala matka ženicha, přítomní zjistili stav ženy a zahájili resuscitaci, ve které pokračovali dle pokynů operátora Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Zatímco ženich zahájil umělé dýchání, strážník a policista, původně svatebčané, se střídali v nepřímé masáži srdce ženy do příjezdu záchranářů, kteří nemocné poskytli profesionální pomoc a transportovali ji do nemocnice, kde byla hospitalizována.

 

„Zahájit včasnou neodkladnou resuscitaci v kritické chvíli nedokáže každý. Racionální přístup zachránců je obdivuhodný tím spíš, že jej dokázali zachovat ve víru svatebního veselí, které se zvrhlo v boj o život nemocné. Příběh však nese také poselství, aby se lidé v osudné chvíli nebáli a o záchranu nemocného se pokusili. Případné tápání u poskytnutí pomoci jistě rozptýlí profesionální pomoc operátorů zdravotnické záchranné služby, kteří navedou zachránce správným směrem, aby maximalizovali podmínky pro přežití nemocného,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura. Oběma zachráncům poděkoval také ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček a ředitel Městského ředitelství policie Ostrava plk. Antonín Řezníček.

(nm)