OZO DOČASNĚ UZAVÍRÁ SBĚRNÉ DVORY

Počínaje úterkem 17. března jsou všechny sběrné dvory v Ostravě v souladu s nařízením Vlády ČR a po dohodě s městem Ostravou až do odvolání uzavřeny.

Odpadová společnost OZO Ostrava rovněž občany informuje, že ke stejnému datu zastavila také příjem odpadu za úplatu v provozovně v Ostravě-Kunčicích a prodej kompostu a substrátu na kompostárně v Hrušově. Občané mohou vybrané služby – přistavení velkoobjemového kontejneru, mobilní svoz nábytku, dovoz kompostu, čerpání odpadních vod – objednat pouze přes eshop.ozoostrava.cz.

Zároveň společnost OZO Ostrava vyzývá všechny zákazníky z řad firem, aby své požadavky řešili pokud možno elektronicky či telefonicky a omezili své osobní návštěvy v provozovnách společnosti jen na nejnutnější případy a s použitím roušek.

Pravidelný svoz odpadu v celé svozové oblasti OZO probíhá bez omezení.

(ab) Zdroj: Město Ostrava