Otevřené dveře pro pacienty s inkontinencí_preventivní akce 20. 6. 2024

Fakultní nemocnice Ostrava pořádá ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 8.00 do 17.00 hodin v rámci Světového týdne kontinence akci Otevřené dveře pro pacienty s inkontinencí.

S jakým problémem se mohou lidé přijít poradit a kam půjdou?

• Inkontinence moči muži/ženy – Poliklinika 4. patro, Urologická klinika, Urologická ambulance

• Inkontinence stolice muži/ženy – Poliklinika 2. patro, Chirurgická klinika, Proktologická ambulance

• Inkontinence moči ženy, pánevní bolest, sestup pánevních orgánů – Budova M přízemí, Gynekologicko-porodnická klinika, Urogynekologická ambulance

(ab)