OSTRAVSKÝ FOND ZLEPŠUJE ZDRAVÍ DĚTÍ

Vachta trojlistá_foto P.Vlček

Ostrava pomáhá těm nejmenším už osm let. Právě tehdy město vytvořilo fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Za osm let fungování fondu částka příspěvku viditelně zvýšila z pěti na 22 milionů korun. Hlavním důvodem fondu je přispívat dětem na pobyty v horských oblastech, kde není ovzduší znečištěné smogem. Díky příspěvku Ostravy více než 21 200 ostravských dětí zažilo rekreační pobyty v zdraví prospěšném prostředí. 

„Ostrava plánuje pro nadcházející období uvolnit z rozpočtu města pro potřeby fondu opět 22 miliónů korun. Určitě je potěšující, že do něj přispívají i regionální podniky. Pořád se ale nedostává na všechny děti, základním školám jsme museli krátit příspěvky. Věřím, že tak, jak narůstal příspěvek města a v letošním roce ve vyšší míře než vloni přispěla do fondu společnost ArcelorMittal, zamyslí se nad výší svých darů i další velké firmy. Do hor přece jezdí děti z Ostravy, třeba zrovna jejich nebo jejich zaměstnanců,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Pomáhala i ostravská společnost ArcelorMittal, která do fondu přidala částku ve výši dvou milionu korun. Díky příspěvku společnosti se podpora pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zvedla do výšky 1,6 milionu korun. Finanční podpora se dostavila i od společnosti  BorsodChem MCHZ, která darovala celkem 161 tisíc korun. Tento rok obdržel fond 30 tisíc korun díky fyzické osobě. Jako poslední obohatí fond do konce roku minimální částka 250 tisíc korun a to od společnosti Veolia Energie ČR. Všechny finance z fondu půjdou na ozdravné pobyty v období listopad 2019 až duben 2020.  Oproti minulého roku se fondu pro letošní rok polepšilo o 1,6 milionů korun.

Příspěvky z fondu hradí dva týdnu ozdravných pobytů v horské oblasti s čistým ovzduším. Dále poskytují ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru – především sportovní aktivity, například lyžování a plavání nebo pobyt v solné jeskyni, pojištění a poplatky. Celkem se dostává 6 tisíc korun pro každého žáka. Nejčastěji děti jezdí do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.