Ostravská zoo hostila seminář o nové struktuře záchovných programů zvířat v evropských zoo

Přestože byla ostravská zoo v úterý 11. února z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřená kvůli orkánu Sabine, neodradilo to zástupce ze 13 českých a polských zahrad přicestovat do zoo v Ostravě na mimořádný seminář o nové struktuře Evropských záchovných programů pro vzácné druhy zvířat (EEP, European Ex-situ Programmes). Tu přijeli do zoo představit klíčoví zástupci z centrály Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) z holandského Amsterodamu. A i když to ještě den předtím vypadalo, že vzhledem k povětrnostním podmínkám snad nebudou moci do Ostravy dorazit, vše se odehrálo podle plánu. Zoo Ostrava nebyla zvolena jako místo semináře náhodou. Byla vybrána amsterodamskou centrálou, protože má jako jediná zoo v regionu zastoupení v Evropské komisi pro záchranné chovy.

EAZA a proč je v zoologickém světě důležitá?

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) je nadnárodní sdružení evropských zoo, akvárií a dalších organizací, jehož cílem je záchrana ohrožených druhů, a to jak chovem v zoologických zahradách, tak i v původní domovině každého druhu. Ke splnění tohoto cíle existuje více než 400 tzv. záchovných programů (EEP). Tři z nich (pro hrocha obojživelného, wapiti sibiřského a barasingu) řídí přímo Zoo Ostrava. „V praxi to například znamená, že koordinátor má na starosti to, aby byly populace jednotlivých druhů životaschopné a geneticky dostatečně různorodé, což často vyžaduje také spolupráci s organizacemi i mimo sdružení EAZA. Dále je třeba úzká spolupráce s lidmi a institucemi, kteří se zabývají ochranou daného druhu přímo v místě jeho výskytu.

Evropské záchovné programy tak mají svůj dopad i daleko mimo Evropu,“ vysvětluje hlavní organizátor semináře Jan Pluháček. „Jejich nová struktura by měla přispět k lepší flexibilitě jednotlivých programů tak, aby co nejvíce odrážely potřeby pro dlouhodobé zachování daného druhu. Protože nová struktura záchovných programů může mít i svá úskalí, je třeba najít řešení přijatelné pro všechny zoologické zahrady. Seminář si proto kladl za cíl především prohloubit informace o nových programech a usnadnit práci českých a polských koordinátorů a tuto činnost v mnohém zefektivnit, což se, doufejme, povedlo,“ dodává Pluháček.

(ab)