OSTRAVSKÁ MĚSTSKÁ POLICIE MÁ NOVÉHO ŘEDITELE

Novým ředitelem Městské policie Ostrava bude Miroslav Plaček. Své funkce se ujme 16. srpna.  

Ostravští zastupitelé ve středu 19. června pověřili výkonem funkce ředitele Městské policie Ostrava Ing. Miroslava Plačka, a to s účinností od 16. srpna. Miroslav Plaček nastoupil k městské policii v únoru 1994 na pracoviště v Hrušově. Postupem času prošel všemi pracovními pozicemi v městské policii, včetně vedoucích funkcí v přímém výkonu služby. Doposud byl vedoucím oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě se zaměřením na ekonomii. Je mu 50 let, je ženatý a má dvě dospělé dcery.
„Nejdříve si sedneme s primátorem a dohodneme se na prioritách. Sám chci zvýšit bezpečnost občanů Ostravy a také se budu snažit, aby se občané mohli s důvěrou obracet na své strážníky. Rovněž se budu zasazovat o zlepšení podmínek našich zaměstnanců,“ řekl Miroslav Plaček.

Radní města vyhlásili výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Městské policie Ostrava, když odstupujícímu řediteli Zdeňku Harazimovi 16. srpna ze zákona zanikne jeho pověření k výkonu funkce a po vzájemné dohodě s vedením města už nebude usilovat o jeho obnovení. Ve své pozici působil více než 10 let.

Ostravská městská policie vznikla jako jedna z prvních v České republice v roce 1992. V dubnu téhož roku složilo slib prvních 80 strážníků. V současné době je ostravská městská policie s 631 strážníky druhou nejpočetnější městskou policií v republice. K dispozici má operativní oddíl, jehož součástí je hlídková služba, pořádková služba, kynologie a hipologie. Dále úsek prevence a propagace a středisko vzdělávání a volnočasových aktivit, které zajišťuje průběžné vzdělávání a přípravu čekatelů na budoucí povolání strážníka nejenom v Moravskoslezském, ale i v Olomouckém a Zlínském kraji. Městská policie Ostrava se zvláště poslední rok potýká s nízkým stavem strážníků, kdy jich do plánovaného stavu aktuálně chybí 84.

Přehled ředitelů MPO a doba, po kterou byli ve funkci:

Karel Kos                       3/1992 – 9/1993
Jiří Čaputa                      9/1993 – 5/1995
Jan Hulva                       5/1995 – 3/2008
Jiří Veselý                      7/2008 – 10/2008
Zdeněk Harazim           11/2008 – 6/2019

(ab) Zdroj: Město Ostrava