OSTRAVSKÁ HUŤ ZAHÁJILA VÝROBU UŠLECHTILÉ OCELI PRO VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

ArcelorMittal Ostrava přidala do svého portfolia další výrobek s vysokou přidanou hodnotou. Nová jakost legované oceli pomůže huti zvýšit konkurenceschopnost na mezinárodním trhu. Nová ocel se používá zejména ve strojírenství, například pro výrobu součástí větrných elektráren.

Tato nová jakost s vysokým obsahem chromu a niklu je nejvíce legovaná ocel, jakou jsme kdy vyrobili. Díky svým mechanickým vlastnostem je vhodná zejména pro strojírenství,“uvedl ředitel ocelárny ArcelorMittal Ostrava František Kubiczek.

Na vývoji a zavedení nové oceli do výroby pracovali specialisté z výzkumu, ocelárny a laboratoří huti přibližně 6 měsíců. Na materiálových výpočtech se podílela také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Zkušební výrobu pak huť zahájila na počátku letošního roku. Od té doby dodala zákazníkům, kteří ji dále zpracovávají do podoby finálního výrobku, už stovky tun.

Ocel je určena pro výrobu strojních součástí s cementovaným povrchem. Po tepelném zpracování dosahují součásti vysoké povrchové tvrdosti, kdežto jejich jádro zůstává houževnaté. Proto je ocel vhodná pro dynamicky namáhané součásti.

„Tuto ocel dodáváme v podobě kruhových sochorů zejména do kováren v Itálii, kde se z ní vykovají speciální ocelové prstence o průměru až dvou metrů. Z nich se pak vyrábějí cementovaná ozubená kola, která nacházejí uplatnění především ve větrných elektrárnách,“vysvětlil Zdeněk Vašek z oddělení prodeje.

(ab) Zdroj: ArcelorMittal Ostrava