OSTRAVSKÁ HUŤ INVESTOVALA 107 MILIONŮ DO OBNOVY ODSÍŘENÍ KOKSOVNY

 Liberty Ostrava, součást skupiny Liberty Steel, uvedla do provozu nový odkyselovač a odháněč amoniaku, které jsou součástí procesu odsíření koksárenského plynu na koksovně. Zařízení bylo v provozu od roku 1998 a potřebovalo obnovu. Tato investice ve výši 107 milionů korun společně s instalací nové vestavby v sekci jemné dovypírky sulfanu zmodernizovala technologii odsíření a umožnila snížit obsah sulfanu v koksárenském plynu pod 300 mg/m3. Modernizace proběhla za provozu a trvala 8 měsíců.

„Nové technologie nám umožní snížit emise sulfanu na méně než 300mg, což je 40 % pod emisním limitem stanoveným na základě BAT, tedy nejlepších dostupných technik,“ vysvětluje Kamil Kičmer, ředitel koksovny ostravské huti.

Koksárenský plyn, který vzniká při výrobě koksu, používá huť jako palivo pro další provozy, čímž šetří neobnovitelné zdroje energie. Před použitím jako náhrada zemního plynu se musí surový plyn zbavit nežádoucích látek, mezi než patří i amoniak a sulfan. To obstará tzv. mokrá vypírka v sirovodíkové a amoniakových pračkách, na níž se podílejí také nově instalovaná zařízení odkyselovače a odháněče amoniaku, kde probíhá regenerace vypíracích roztoků.

„Investice do snížení obsahu sulfanu v koksárenském plynu se projeví ve snížení emisí oxidu siřičitého na všech provozech, které plyn používají jako palivo – v energetice, ve válcovnách nebo u ohřívačů vzduchu pro vysoké pece,“ dodává Kičmer.

(ab) Zdroj: Liberty Ostrava