OSTRAVSKÁ HUŤ DOČASNĚ SNIŽUJE VÝROBU O 20% BEZ VLIVU NA ZAMĚSTNANOST

Huť ArcelorMittal Ostrava, patřící nově do skupiny Liberty Steel, dočasně sníží výrobu oceli o 20 %. Důvodem je vývoj na trhu s ocelí v posledních měsících – růst cen povolenek CO2, růst cen surovin a také neférové dovozy oceli ze zemí mimo EU. Výroba bude snížena zpomalením tempa výroby, nikoli odstavením výrobních zařízení, a nebude mít vliv na zaměstnanost.

„Tímto krokem bohužel musíme reagovat na vývoj v posledních měsících, které nebyly pro ocelářský průmysl v Evropě příznivé. Cena poplatků za CO2 jen za poslední rok a půl stoupla o 264 %, cena rudy se od počátku roku zvýšila o 65 %, dovoz levné oceli vzrostl o 13 % a dosáhl čtvrtiny celkového snížení objemu spotřeby oceli v EU. A navíc Evropská komise nyní navýšila kvóty na dovoz oceli o dalších 5 %, navzdory už tak složité situaci na trhu a oslabujícím ekonomikám EU,“ říká Ašók Patil, generální ředitel ostravské huti.

Dovoz levné oceli do Evropy vzrostl meziročně o 13 % na 39,2 milionu tun, což představuje roční výrobu 15 velkých hutních podniků velikosti českých integrovaných hutí, přičemž celková spotřeba oceli v EU v roce 2018 činila 164 milionu tun. 65 % celkového importu do Evropské unie pochází z pouhých 5 zemí: z Turecka, které za 10 let zčtyřnásobilo export do EU z 1,5 milionu tun v roce 2009 na loňských 6,2 milionu tun, Ruska, Jižní Koreje, Indie a Číny.

„Každá čtvrtá tuna spotřebovaná v Evropě je vyrobena ve třetích zemích, kde výrobci nemusejí dodržovat žádné emisní limity, ani nejsou součástí programů na snižování produkce CO2, tudíž vyrábějí s podstatně nižšími náklady. V prostředí, kde nemáte nastavena stejná pravidla pro všechny účastníky soutěže, je dlouhodobě těžké konkurovat,“ vysvětluje Patil.

Ostravská huť sníží výrobu zpomalením jejího tempa, nikoli odstavením výrobních zařízení. Snížení výroby nebude mít vliv na zaměstnanost, zaměstnanci budou ve větší míře čerpat dovolené či budou dle potřeby přesouváni na jiné činnosti.

„Věřím, že Evropská komise vyslyší evropské výrobce oceli a bez prodlení přijme opatření, která budou evropský trh účinně chránit,“ dodává Patil.

„Evropská komise rozhodla o navýšení kvót v okamžiku, kdy se očekává pokles poptávky po oceli, a trh je velmi zranitelný, což je nepochopitelný krok. Jen v ČR je v ocelářství zaměstnáno na 18 000 lidí přímo a dalších 70 000 nepřímo. Pokud se EU a zástupci národních organizací nevloží do nastavení pevných a férových pravidel trhu s ocelí, mohou být tato pracovní místa do budoucna výrazně ohrožena,“ uvedl Petr Slanina, předseda základní organizace OS KOVO v ostravské huti.

(ab) Zdroj: Liberty Ostrava