Ostrava získala titul Město s dobrou praxí.

Jako jediné město v České republice získala Ostrava titul Město s dobrou praxí. Titul je oceněním skutečnosti, že do strategického plánu rozvoje pod názvem fajnOVA se zapojila přes dvacet tisíc lidí a patří všem, kteří se na tvorbě plánu podíleli. O zisku titulu informoval primátor Tomáš Macura.

Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč Evropou. Ostrava se přihlásila s projektem participativní tvorby strategického plánu fajnOVA, který realizovala v roce 2016, a uspěla. V říjnu v Tallinu zástupci města převezmou ocenění Město s dobrou praxí. Titul získala Ostrava jako jediné město v České republice.

„Vloni jsme se celý rok věnovali zpracování strategického plánu pod značkou fajnOVA, který je o rozvoji Ostravy až do roku 2030. Zapojilo se do něj přes 20 tisíc lidí, což je unikátní počet přinejmenším v rámci střední Evropy. Pro nás je to potvrzení, že masivní zapojení obyvatel města a množství odborníků do tvorby plánu bylo správnou, i když složitější cestou. Získané ocenění patří všem, kteří s námi na přípravě strategického plánu spolupracovali,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Ostrava se bude jako Město s dobrou praxí aktivně účastnit Festivalu měst URBACT letos v říjnu v estonském Tallinu. Pro město je to příležitost propagovat svou práci a zviditelnit Ostravu v evropském měřítku. Festivalu se má účastnit 450 zástupců z evropských měst.

Titul zároveň Ostravě otevírá dveře k možnosti stát se od roku 2018 součástí další sítě měst URBACT (nyní je zapojena ve dvou evropských URBACT projektech In Focus a Refill), kde může předávat své zkušenosti se strategickým plánováním jiným městům v Evropě nebo se od nich naopak učit jejich dobré praktiky.

Novinky z oblasti strategického plánování v Ostravě jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.fajnova.cz.

Komunikační platforma fajnOVA je stále využívána pro komunikaci s občany a slouží také jako portál pro zveřejňování informací o strategickém plánu, jednotlivých projektech, navrhovaných koncepcích i významných akcích. Jedná se o webové stránky, profil na Facebooku a Instagramu.

Strategický plán má tři prioritní osy (I-III) a na ně navazujících sedm strategických cílů. K jejich naplnění slouží desítky konkrétních projektů, které vznikají i za přispění veřejnosti. V prioritní ose Metropole regionu plán řeší propojení města uvnitř i se světem a oživení historického centra. Další osa má název Bohatství v lidech. Zabývá se vzděláváním, zlepšením prostředí pro podnikání a podpory komunitního života i zapojení občanů do řízení města. Třetí osa je Zdravé město. Kultivuje město pro život všech generací a snaží se město přiblížit přírodě.

(nm) text a foto Ostrava.cz