Ostrava vyhlásila dotační program pro rozjezd podnikání ve městě

Budova Radnice Města Ostravy. Foto: Archiv MMO

Město Ostrava vyhlásilo dotační program na rozjezd podnikání v Ostravě pro období let 2024–2025. Cílem programu je podpora podnikání na území Ostravy, zvýšení konkurenceschopnosti ostravských podnikatelů, podpora inovací a technologií v podnikání i oživení podmínek pro rozjezd podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí. Ke zmíněné podpoře byly alokovány tři miliony korun, maximální výše dotace jednomu žadateli je ve výši 1,5 miliony korun. Předmětný dotační titul byl inspirován předchozí praxí a kladnými reakcemi účastníků programu s názvem Řemeslný akcelerátor.

„Program je určen pro začínající podnikatele a podnikatele, kteří uvažují o rozjezdu svého podnikání v programem uvedených oblastech. Podporovány budou aktivity jako rozlišení předpokladů účastníka, individuální konzultace, mentoring, právní poradenství, workshopy pro rozjezd a rozvoj podnikání, technologické poradenství a zpřístupňování inovativních řemeslných dílen,“ vysvětlila Hana Tichánková, náměstkyně primátora. Detailní podmínky programu naleznou zájemci na webu města https://1url.cz/MuxIP. Krátce lze přiblížit, že žadatel o dotaci musí mít provozovnu v Ostravě, může jím být právnická osoba, zejména (ne však výhradně) obchodní společnost, spolek nebo nestátní nezisková organizace. Žadatelé mohou podat žádost o financování projektů, zaměřených na drobné podnikatele, podporovanými obory jsou např. elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, potravinářství a potravinářská chemie, textilní výroba a oděvnictví, umělecká řemesla a průmyslový design i zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů.

„Inspirace vzešla z programu Řemeslný akcelerátor, který v letech 2022-2023 realizoval Impact Hub Ostrava. Tento pilotní projekt zaštítilo město, přičemž z 51 žadatelů jej úspěšně absolvovalo 17 drobných podnikatelů. Většina účastníků akcelerátoru program hodnotila velmi kladně pro množství poznatků z marketingu, práva a financí, které jim při budování jejich podnikání pomohou. Nyní vyhlášený program je zaměřen na rozvoj kompetencí měkkých i řemeslných dovedností, které pomohou zvyšovat podnikavost a kreativitu,“ doplnila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Elektronický formulář pro podávání žádostí bude zpřístupněn 2. května, v tomto termínu lze podat žádost až do 15. června 2024. Rozhodnuto pak bude do konce září letošního roku. Podpořený projekt bude následně realizován od října 2024 do září 2025.

„Podporu zahájení a rozvoje podnikání i růst podnikavosti deklaruje také Strategický plán rozvoje města Ostravy pod značkou fajnOVA (stávající do roku 2023 i připravovaný do roku 2030), čímž pomáhá udržet a přilákat do města a regionu mladé, talentované a pracovité obyvatele v souladu s vizí Ostravy do roku 2040,“ dodala náměstkyně primátora Hana Tichánková.

„Výše popsané je rovněž prioritou Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 ve strategickém cíli C.2 – Podnikavost a kreativita, v oblastech podpory podnikání, podnikavosti, kritického myšlení, kreativity a dalších kompetencí z oblasti měkkých dovedností a řemeslných dovedností,“ uzavřela Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

(ab)