OSTRAVA OCENILA DOBROVOLNÍKY

Od roku 2011, který byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolníků, oceňuje Ostrava činnost dobrovolníků z dobrovolnických organizací působících na území města. Ve středu 5. prosince sedm z nich převzalo v prostorách Nové radnice čestnou plaketu Dobrovolník roku 2018, kterou jim předali náměstci primátora Zbyněk Pražák a Andrea Hoffmannová.

Za obětavou a nezištnou činnost v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit, jako poděkování za přínos a obohacení života těch, kterým věnují svůj čas, byli plaketou Dobrovolník roku 2018 oceněni:

– Lenka Černínová (Slezská diakonie) za práci a pomoc klientům s handicapem.

– Tomáš Grygier (Charita Ostrava) je lektorem kurzů IT dovedností a základní práce na PC pro seniory.

– Jarmila Jusková (HoST – Home-Start Česká republika, z.ú.) pomáhá klientce s výchovou 4 dětí, jedná se o podporu, motivaci rodičů a rozvíjení intelektu a schopností dětí.

-Marie Matějková (Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava) pravidelně navštěvuje osamělé uživatele v Domově Sluníčko, od dubna letošního roku se zapojila do nového projektu Dobrovolnického centra ADRA s názvem Senioři a Děti a doprovází děti z mateřské školky při procházkách.

– Barbora Seidlerová (Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.) obětovala dobrovolnické práci za posledních šest let 599 hodin. Věnuje se klientům s handicapem v době, kdy se chtějí osamostatnit.

– Alexandra Schwarzová (Nadační fond Pavla Novotného) dlouhodobě navštěvuje onkologické pacienty.

-Veronika Šutová (S.T.O.P., z.s.) pracuje v programu Doučování dětí ze sociálně-kulturně znevýhodněného prostředí, pomáhá při doučování holčičky, která  je v péči babičky.

Na území města Ostravy působí 8 dobrovolnických organizací, které sdružují celkem 734 dobrovolníků. Počet dobrovolnických hodin činil za loňský rok 22 987. Dobrovolníci tak oproti loňskému roku věnovali o 7 000 hodin více. Ostrava v letošním roce podpořila v dotační oblasti Sociální péče aktivitu Dobrovolnictví částkou 1 293 000 korun.

Mezinárodní den dobrovolníků je každoročním oceněním práce dobrovolníků po celém světě, kteří věnují svůj volný čas a úsilí pro dobro druhých a celé společnosti. Jeho oslavy připadají již od roku 1985 na 5. prosinec, kdy byl tento den vybrán Organizací spojených národů. Cílem tohoto svátku je zviditelnit práci dobrovolníků a ocenit její celospolečenský význam, protože člověk nemůže darovat nic vzácnějšího než svůj čas a energii.

(ab)