OSTRAVA MÁ NEJVYŠŠÍ MOŽNÝ RATING V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s potvrdila Ostravě ocenění z loňského roku, A1 pozitivní. Ostrava má stejně jako vloni nejvyšší možné hodnocení shodné s ratingem České republiky. Žádné město nemůže mít vyšší ratingovou známku než stát, do něhož náleží. Ratingové hodnocení potvrdila agentura městu na základě podrobného prověření jeho hospodaření za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu v souvislosti s ekonomickými, politickými, demografickými a dalšími podmínkami.

„Ostrava při pravidelné roční revizi obhájila rating od renomované agentury Moody’s na úrovni A1/pozitivní, tedy nejlepší hodnocení, které může aktuálně jakýkoliv subjekt v České republice získat. Pátým rokem kontinuálně oddlužujeme město, snižujeme neproduktivní náklady a vytváříme finanční rezervy. Za tu dobu jsme splatili téměř dvě miliardy a stále platí, že si držíme nejnižší zadlužení na obyvatele mezi velkými českými městy, které je aktuálně 6273 korun,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Ratingová agentura každoročně sleduje hospodaření města, včetně všech 23 městských obvodů i 40 příspěvkových a obchodních společností zřízených městem. Ve své zprávě uvádí, že případné zvýšení známky města by mohlo nastat při zvýšení ratingu České republiky, za předpokladu, že si Ostrava udrží dobré finanční výsledky a středně vysokou až nízkou zadluženost.

Stupněm A1 pozitivní ocenila agentura Moody´s solidní provozní výsledky podpořené růstem daňových příjmů a přísnou kontrolou výdajů, vysoké hotovostní rezervy města, nízkou míru zadlužení i díky konzervativnímu plánu kapitálových výdajů a dobře zvladatelnou dluhovou službu ve střednědobém horizontu.

„Město Ostrava vykazuje dlouhodobě solidní finanční stabilitu a tu chceme udržet i do budoucna. Vysoký rating je toho výborným důkazem a pomůže nám i výhledově, například při získávání externích zdrojů za velmi výhodných podmínek,“ doplňuje náměstek primátora pro finance a rozpočet Martin Štěpánek.

Ostrava se zajímá o možný nový úvěr v Evropské investiční bance v maximální výši 1,5 miliardy korun k financování velkých investičních projektů města v následujících 5 letech. Budoucí průběžné čerpání úvěru významně neovlivní výši dluhové služby města vzhledem ke kontinuálnímu splácení stávajících úvěrových závazků.

Solidní provozní výsledky, zvýšení hotovostních rezerv a umírněné kapitálové výdaje by měly vést ve střednědobém výhledu k dalšímu poklesu zadluženosti města. Ke konci roku 2018 klesl přímý a nepřímý dluh města na 20 % běžných příjmů z 25,2 % v roce 2017.

V České republice je aktuálně pět měst s úrovní A1 pozitivní: Ostrava, Praha, Brno, Česká Lípa a Prostějov.

(ab)