Ostrava letos opět ocenila práci dobrovolníků

Ve čtvrtek 5. prosince, na který připadl Mezinárodní den dobrovolníků, Ostrava slavnostně vyhlásila 9. ročník ankety Dobrovolník roku 2019. Čestnou plaketu si převzalo osm žen a jeden muž. Za jejich dobrovolnou práci je ocenil resortní náměstek Zbyněk Pražák.

„Práce dobrovolníků je časově náročná. Více než 700 ostravských dobrovolníků věnovalo 20 tisíc hodin svého času seniorům, lidem s hendikepem, dětem s tělesným nebo mentálním postižením, anebo lidem, kteří umírají v hospicu a nemají blízké, kteří by je navštěvovali a ulehčili jim poslední chvíle jejich života. Jsem rád, že Ostrava činnost dobrovolnických organizací dlouhodobě významně podporuje.  Všem oceněným dobrovolníkům za jejich obětavou práci děkuji,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Za důležitou a nezištnou činnost v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit, jako poděkování za přínos a obohacení života těch, kterým věnují svůj čas, byli plaketou Dobrovolník roku 2019 oceněni:

Veronika Blokšová je od svého začátku dobrovolnictví v nadačním fondu Pavla Novotného, tedy 3 roky. Chodí zpříjemňovat pobyt onkologickým pacientům několikrát za týden. Za rok 2019 má odslouženo celkem 205 dobrovolnických hodin. 

Lenka Černínová je dobrovolnicí v DUHOVÉM DOMĚ Slezské diakonie v Ostravě. Během dvou a půl roku darovala klientům DUHOVÉHO DOMU téměř 500 dobrovolnických hodin. 

Markéta Hrčková se do činnosti HoStu zapojila téměř před rokem. Jednou týdně dochází do rodiny paní Lenky, která je samoživitelka a vychovává čtyři děti ve věku od jednoho do šestnácti let.  

Marta Hřibová je dobrovolníkem v Hospici sv. Lukáše Charity Ostrava od září 2017. Nominaci získala za lidský, srdečný a pravdivý přístup k umírajícím.

Věra Janošťáková navštěvuje jako dobrovolnice pravidelně Dětské centrum Domeček, a to už 11 let. Věnovala jim přes 700 hodin.

Petr Kramarenko – jeho hlavní aktivitou je v Centru pro rodinu a sociální péči pomoc u mladých lidí se zdravotním postižením.  Dobrovolníkem je od roku 2014, na kontě má 1109 dobrovolnických hodin.

Kristýna Kutáčová se v roce 2019 nadšeně zapojila do práce na potravinových sbírkách přes sdružení Společně – Jekhetane. Líbí se jí myšlenka neplýtvat jídlem a zároveň pomáhat potřebným lidem. 

Alena Navrátilová působí jako dobrovolnice v Charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří již 4 roky. Dříve měla v tomto zařízení Charity Ostrava umístěnou maminku. K dobrovolnictví ji během návštěv přivedla kamarádka, která v charitním domě vedla aktivní a relaxační cvičení. Ta ji ke cvičení přizvala a pak se vzájemně zastupovaly.

Eva Walachová pracuje v organizaci S.T.O.P.  jako lektorka anglického jazyka a už přes dva roky působí také jako dobrovolník v programu KMOTR. 

Na území města Ostravy působí 8 dobrovolnických organizací, které sdružují celkem 750 dobrovolníků. Počet dobrovolnických hodin za loňský rok přesáhl 20 tisíc. Ostrava v letošním roce podpořila v dotační oblasti Sociální péče aktivitu Dobrovolnictví částkou 1 milion 858 tisíc korun.

Mezinárodní den dobrovolníků je každoročním oceněním práce dobrovolníků po celém světě, kteří věnují svůj volný čas a úsilí pro dobro druhých a celé společnosti. Jeho oslavy připadají již od roku 1985 na 5. prosinec. Cílem tohoto svátku je zviditelnit práci dobrovolníků a ocenit její celospolečenský význam, protože člověk nemůže darovat nic vzácnějšího než svůj čas a energii.

(ab)