Ostrava – Jih zkvalitňuje sociální služby v obvodě

Centrum sociálních služeb Jih. Tak se jmenuje nová příspěvková organizace v nejlidnatějším ostravském městském obvodu. O jejím zřízení rozhodlo na svém červnovém zasedání zastupitelstvo.

„Důvodem je neustále stoupající počet žadatelů o sociální služby, které již není náš odbor sociální péče schopen zajistit. Centrum sociálních služeb bude mimo jiné i díky možnosti vícezdrojového financování schopno poskytovat lidem vše potřebné efektivněji a také v požadovaném rozsahu,“ sdělila Gabriela Gödelová, tisková mluvčí Ostravy – Jihu.

Jeho místostarosta Jan Dohnal upozornil, že populace v obvodu stárne. Počet seniorů vyžadujících pomoc při běžných činnostech včetně sebeobsluhy či hygieny se zvyšuje, úřad v současné době eviduje čtyřicet odmítnutých žádostí o sociální služby.

„To chceme vznikem centra změnit. Zajistíme více pečovatelské služby v rámci terénní činnosti i odlehčovacích pobytů v zařízení pro seninory s kapacitou čtrnácti lůžek a nepřetržitým provozem,“ informovala Lucie Blahutová, ředitelka nového Centra sociálních služeb Jih. To funguje od 1. července 2019, má 36 zaměstnanců a plánovaný roční rozpočet 22,5 milionů korun.

(nm)