OSTRAVA-JIH MÁ PRO PŘÍŠTÍ ROK SCHVÁLENÝ VYROVNANÝ ROZPOČET I ÚČELOVÉ DOTACE

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na svém zasedání 14. prosince 2018 schválili vyrovnaný rozpočet pro rok 2019 ve výši 1,2 miliardy korun. Odsouhlasili také finanční podporu projektů v celkové výši bezmála čtyři miliony korun. Z této částky půjde pro rok 2019 do oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu 3,2 milionů korun. Na projekty z oblasti sociální péče pak dalších téměř tři čtvrtě milionu korun.

Městská část bude v příštím roce hospodařit s částkou 1 231 400 tis (1,2 mil) a výdaji 1 231 400 tis, rozpočet je tedy sestaven jako vyrovnaný. Počítáme s kapitálovými výdaji  ve výši 268 484 tis, kam se dále v průběhu roku zapojí výsledek hospodaření. Jednou z největších investic roku 2019 bude rekonstrukce náměstí Jih  za 114 mil,“ uvedl místostarosta Otakar Šimík, odpovídající za úsek financí a rozpočtu.

Účelové dotace na projekty z oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže finančně podpoří městský obvod Ostrava-Jih v roce 2019 celkovou částkou 3.252.000 Kč, což je o 202 tisíc více než vloni.. Dalších 713 tisíc korun, o 113 tisíc více než vloni,  je určeno pro projekty z oblasti sociální péče.

Stejně jako v předchozím roce byly dotace schváleny již v prosinci, aby jednotlivé organizace věděly, s jakou výší přidělených finančních prostředků mohou pro příští rok počítat. Kompletní přehled jednotlivých organizací, včetně výše dotace přidělené pro konkrétní projekt, bude k dispozici na www.ovajih.cz/ /cs/obcan/ucelove-dotace-a-granty/ucelove-dotace.

(ab) Zdroj: Město Ostrava