OSTRAVA DLOUHODOBĚ NADSTANDARDNĚ PODPORUJE HASIČE

????????????????????????????????????

Požární bezpečnost a ochrana života, zdraví a majetku obyvatel jsou pro Ostravu dlouhodobými prioritami. Ze svého rozpočtu město přispívá na profesionální i dobrovolné hasiče. Profesionálním hasičům dá letos provozní příspěvek ve výši téměř 20 milionů korun, provoz dobrovolných jednotek podpoří 3,5 miliony. Další finanční prostředky jsou určeny na obměnu vybavení a investice. Nad rámec každoroční podpory ve výši téměř 25 milionů korun město Ostrava v posledních pěti letech do modernizace a výstavby požárních zbrojnic ostravských dobrovolných hasičů investovalo 65,5 milionu korun. Do obměny vozového parku 16,6 milionu a do nákupu technického vybavení nutného pro hasičské zásahy 4,7 milionu. Dohromady se jedná o částku téměř 87 milionů korun.

Práci hasičů přiblíží v pátek 13. září Den požární bezpečnosti. Návštěvníkům se otevřelo šest hasičských stanic – v Zábřehu, na Fifejdách, v Porubě, na Jihu, ve Slezské Ostravě i v Přívozu. Od 9 do 16 hodin jsou zde připraveny ukázky detektorů nebezpečných plynů v domácnostech, přenosné hasicí přístroje, kontejnerů nouzového přežití, evakuačního zavazadla a chybět nebudou ani soutěže pro děti. Podrobnosti o programu jsou uvedeny zde: https://bit.ly/2lRNDul.

„Uvědomujeme si, jaký mají hasiči význam pro požární ochranu města a jeho občanů i jak důležitou roli sehrávají při mimořádných událostech. Chceme proto, aby k výkonu své náročné práce měli k dispozici adekvátní techniku a podmínky. Dlouhodobě a nadstandardně proto přispíváme na činnost hasičských jednotek ve městě, a to nejen těch dobrovolných, ale také profesionálů,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Spolupráci s městem oceňuje jako příkladnou ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček.

„Spolupráce statutárního města Ostravy, respektive jeho představitelů, a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na úseku ochrany obyvatelstva před požáry, výbuchy a otravami v domácnostech, kde dochází k požárům statisticky nejčastěji, je dlouhodobě nadstandardní a má pozitivní dopad na občany města. Například detektory požáru a oxidu uhelnatého, které nechalo město instalovat v městských bytech, zachránily několik měsíců po instalaci svým alarmem nájemníky před zraněním či dokonce úmrtím a jejich majetek před zničením,“ uvedl ředitel HZS MSK Vladimír Vlček. 

Vloni hasiči v Ostravě vyjeli téměř 8,5 tisíckrát. Zachránili 98 osob a 584 jich evakuovali. Pomohli ochránit majetek v hodnotě téměř 81 milionů korun. Pro profesionální jednotky jsou ty dobrovolné výraznou pomocí, v Ostravě mezi nimi panuje dlouholetá úzká spolupráce. Posláním hasičů je záchrana osob, zvířat a majetku.
V minulých letech Ostrava investovala nemalé prostředky nejen do obměny vozového parku dopravních automobilů dobrovolných hasičů, ale také do rekonstrukcí jejich zbrojnic. Postupná kompletní obměna vozového parku u všech 22 jednotek dobrovolných hasičů působících na území města Ostravy začala v roce 2015. Ukončena byla letos v červnu předáním nového, moderního vozidla  Mercedes-Benz Sprinter jednotce z Proskovic, kterým nahradil původní zastaralou Avii. 

Výměna prvních sedmnácti vozů Avia za vozidla DA 15 MB Sprinter se uskutečnila v roce 2015. Částka 65,3 milionu korun na jejich nákup pocházela ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. V roce 2018 dostaly nová auta jednotky dobrovolných hasičů v Koblově, Martinově, Muglinově a Třebovicích. Z jejich celkové ceny 15,97 milionu korun uhradilo město Ostrava ze svého rozpočtu 13,27 milionu. Zbývající část tvořily dotace Ministerstva vnitra, které přispělo 1,8 milionu korun, a Moravskoslezského kraje, který uvolnil z rozpočtu 900 tisíc korun. Jedno auto včetně vybavení stálo necelé 4 miliony korun.

„Pro jednotku je dopravní automobil hodně důležitý už kvůli přepravě družstva, protože do cisternového vozu se vejdou maximálně čtyři lidé. Nový vůz přepraví až devět lidí. Taky nemusíme vyjíždět dvacetitunovým kolosem ke všem událostem, někdy stačí menší automobil, který je stejně technicky vybaven jako cisterna, jen v něm není k dispozici taková zásoba vody. V novém vozidle je několik přenosných čerpadel,“ řekl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Proskovicích Martin Syslo. Auto je dlouhé 7, 56 metru, široké 1,99 metru a vysoké 3,1 metru. Jeho provozní hmotnost vozu je 4 325 kilogramů.

Nyní se město chystá zaměřit na výměnu zastaralých automobilových cisternových stříkaček jednotek dobrovolných hasičů. Na území města je jich patnáct a jejich průměrné stáří přesahuje třicet let.

Město se také příkladně stará o stav požárních zbrojnic. Zbrusu novou zbrojnici mají hasiči v Muglinově, po rekonstrukci jsou zbrojnice v Michálkovicích, Martinově, Koblově, Třebovicích, Hošťálkovicích, Polance, Radvanicích, Bartovicích, Nové Vsi, Kunčičkách, Bartovicích a Krásném Poli. Před dokončením je rekonstrukce zbrojnice v Pustkovci. Zbývá opravit zbrojnici v Heřmanicích. Celkově se město Ostrava podílelo nebo bude podílet na výstavbě, případně rekonstrukci hasičských zbrojnic jednotek dobrovolných hasičů v letech 2015 až 2020 částkou 65,5 milionu korun. Dalšími zdroji pro financování těchto investic jsou prostředky Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje a také jednotlivých městských obvodů.

Město zrealizovalo také unikátní projekt, kterým přispívá k ochraně života, zdraví a majetku, v rámci kterého bylo instalováno do městských bytů více než 11 tisíc hlásičů požáru a přes dva a půl tisíce detektorů nebezpečného oxidu uhelnatého. Akce, která nemá svým rozsahem v České republice dosud obdoby, stála 4,9 milionu korun s DPH. Instalace zařízenído městských bytů v Ostravě probíhala ve dvou vlnách, v letech 2017 až 2019. V obou vlnách hradilo město nákup zařízení, montáž platily městské obvody.

(ab)