Originální kalendář RETRO OSTRAVA pomáhá postiženým dětem

100 tisíc korun už vynesl prodej retrokalendáře Příběhy staré Ostravy známého ostravského fotografa Borise Rennera. Celá částka putuje na charitu – fotograf  předal 2.srpna první šek zástupci ambulantního rehabilitačního zařízení ARCADA NeuroMedical Center Miloši Svobodovi.

Kalendář je v prodeji necelé dva měsíce a o jedinečný soubor snímků evokujících atmosféru staré Ostravy je zájem. Pořizují si jej nejen jednotlivci, ale často i firmy jako exkluzívní dárek pro své klienty a zaměstnance.

„Mým záměrem při tvorbě tohoto projektu byla pomoc potřebným, zejména dětem. Pana Miloše Svobodu jsem poznal nejen jako obětavého tatínka, který se stará o postiženého syna Davida, ale také jako velice schopného člověka se srdcem na správném místě. V Ostravě před lety založil centrum ARCADA, kam chodí rehabilitovat mnoho dětí s mozkovou obrnou a po těžkých poraněních mozku. V rámci celé republiky jde o unikátní zařízení,“ říká Boris Renner.

Rehabilitační centrum ARCADA NeuroMedical v Ostravě – Porubě použije finanční dar na úhradu konzultací a speciální rehabilitaci dětí ve vigilním kómatu. Tato hluboká porucha vědomí patří k nejtěžším stavům po tonutí a traumatickém poškození mozku – nemocný není schopen kontaktu s okolním světem.

„Rehabilitace těchto dětí je velmi náročná a náš zdravotní systém jim zatím moc šancí na zlepšení nedává. V ARCADĚ jsme zavedli ve světě úspěšně používané metody intenzívní neurorehabilitace, např. Thera Suit , Thera Togs a další. Dar Borise Rennera je pro nás velmi cenný, protože naše zdravotní pojišťovny tyto metody dosud nehradí,“ uvádí Miloš Svoboda z centra ARCADA, který plánuje vytvořit pro rodiče dětí ve vigilním kómatu také Informační a konzultační středisko.

Kalendář RETRO OSTRAVA ve scénicky pojatých fotografiích zachycuje atmosféru města od roku 1918 do 30. let minulého století. Boris Renner se při jejich výběru opíral o své detailní znalosti skrytých zákoutí Ostravy – fotil například na dole Michal, na haldě Ema nebo na vrcholu těžní věže Dolu Jindřich. Stručná statistika dává tušit, o jak náročný projekt šlo – za necelých pět měsíců se fotografování zúčastnilo více než 100 komparsistů, 5 zvířat i dobové dopravní prostředky. Výsledkem je výpravný nástěnný kalendář na rok 2019, který mohou zájemci zakoupit na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, v e-shopu na webu ostravainfo.cz nebo přímo v ARCADA NeuroMedical Center na Sokolovské ulici v Porubě . Fotograf věří, že do konce roku se podaří rozprodat celý náklad a bude tak moci ARCADĚ předat další šek.

(nm) tz