NOVÍ STRÁŽNÍCI SLOŽILI SLIB DO RUKOU PRIMÁTORA

Primátor Tomáš Macura blahopřeje nové strážnici, která posílí Městskou policii Ostrava. Foto: René Stejskal

Městská policie Ostrava posílila o 21 nových strážníků. Sedm žen a 14 mužů složilo 7. ledna do rukou primátora slavnostní slib.

„Dnešním dnem se stáváte právoplatnými členy Městské police Ostrava. Služba nebude vždy jednoduchá, ale s tím musíte počítat. Pro obyvatele města budete ambasadory bezpečí,“ řekl nováčkům primátor Tomáš Macura.

Nováčci se během tříměsíčního rekvalifikačního kurzu intenzivně připravovali. Osvojili si nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně a taktickou přípravou. Naučili se, jak zacházet s donucovacími prostředky a cvičili situace, kdy je ohrožen život a zdraví osob i jejich vlastní. Součástí kurzu byly také modelové situace – simulace reálných situací, se kterými se strážníci mohou během výkonu služby setkat. V průběhu kurzu prošli muži i ženy také střeleckou přípravou, která směřovala k získání zbrojních průkazů.

„Původně jsem vystudovala na střední škole sociální obor, ale vždy jsem chtěl k policii, Když jsem byla na mateřské, nešlo to. Až když děti jsou trochu větší, rozhodla jsem se, že nastoupím k Městské policii Ostrava. Je to můj splněný sen,“ řekla Nikol Dandášová. „Výcvik byl hodně těžký, po fyzické psychické stránce, během tří měsíců jsme se museli naučit velký počet zákonů a vyhlášek, ale jsem ráda, že jsem vše zvládla,“ dodala. „splnil se můj sen, který jsem měl odmalička. Šel jsem k městské policii z toho důvodu, protože mě oslovilo, když jsem viděl, jak ve městě strážníci zajišťují bezpečnost. Občané se díky strážníkům cítí bezpečněji,“ uvedl Jaroslav Gemela, který vystudoval Střední odbornou školu ochrany osob a majetku. (rs)

(ab) Zdroj: Město Ostrava