NEZAPOMNĚLI JSTE OČIPOVAT SVÉ PEJSKY?

Vyslyšeli jsme připomínky občanů a od 1. ledna letošního roku již nemusíte putovat po budově radnice až do 2. patra na finanční odbor, ale všechny změny týkající se přihlášení, odhlášení psů, výdeje psích známek, event. změny majitele psů vyřídíte v pokladně v přízemí, číslo dveří 1.

Jak již jsme zmiňovali v minulém zpravodaji, od nového roku musí být všichni psi očipovaní. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, které se provádí maximálně v půl roce jeho věku. Očipovat není nutné pouze psy, kteří byli nejpozději 3. července 2011 tetovaní a jejichž tetování je stále jasně čitelné. Majitelé, kteří své psy neočipují, se vystavují riziku sankce. Od 1. ledna je na psy bez čipu nahlíženo jako na neočkované a v takovém případu hrozí jejich majiteli až dvacetitisícová pokuta.

Zároveň vás chceme informovat, že od 1. 1. 2020 vchází v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 19/2019, která zavádí přesnější vymezení osvobozených osob a úlev, kdy budou nově osvobozeny všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na jejich zřizovatele. Dochází ke změně určení snížené sazby pro osoby starší 65 let (tyto osoby již nemusí dokládat důchodový výměr). Stávající úleva pro osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu byl starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí nebo invalidní důchod ve stávající platné obecně závazné vyhlášce je upravena jako další úleva od poplatku. Poplatková povinnost nově se bude vztahovat i na cizince.

(ab)