Naposledy budou po dobu čtyř dnů zpřístupněny prostory bývalých městských jatek v Ostravě

V souvislosti s festivalem Colours of Ostrava bude po dobu čtyř dnů mimořádně zpřístupněn zachráněný historický objekt bývalých městských jatek v Ostravě. Od 13. do 16. července v době od 10 do 18 hodin si budou moci zájemci naposledy prohlédnout výjimečný objekt památkově chráněných jatek, než se do budovy přestěhuje galerie Plato. Budovu jatek si zájemci mohou prohlédnout zdarma a současně zhlédnout také dvě připravené výstavy s názvy „Reaktivace: městská jatka a jejich okolí“ a „Moving Architecture.“ Výstavy seznámí zájemce s historií objektu i vizemi budoucí nové městské čtvrti, stejně tak přiblíží tvorbu autora návrhu přestavby jatek architekta Roberta Konieczneho.

Památka byla veřejnosti po rekonstrukci poprvé zpřístupněna 16. května 2022 v rámci Měsíce otevřených dveří. Zájem o prohlídku bývalých jatek byl obrovský, památkově chráněná budova přivítala víc jak 4 300 lidí v průběhu 22 připravených akcí. Nejemotivnější byly vzpomínky pamětníků, návštěvníci rekonstrukci budovy hodnotili s nadšením. Zájemci absolvovali komentované prohlídky budovy, program byl připraven pro školy, rodiny s dětmi či odbornou veřejnost – památkáře, studenty architektury, informační pracovníky či hoteliéry aj.

Zachráněný objekt je světově unikátní díky svému provoznímu řešení, originální otočné stěny umožní fungování výstavních sálů samostatně nebo prostory propojuje ve smyslu tzv. moving architecture. Budova skýtá pět výstavních sálů a celkovou výstavní plochu 1370 m², zázemí pro vzdělávací programy škol a přednášky, kavárnu i administrativní prostory. Celkové náklady na záchranu historického objektu z konce 19. století dosáhly 344,9 milionů korun s DPH (včetně nákladů na odkup objektu a pozemků od předchozího vlastníka), stavební práce probíhaly dva roky. Detailněji k rekonstrukci např. v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/jako-fenix-z-brownfieldu, též na webu a sítích města.

I nyní pokračují dokončovací práce na vnější fasádě budovy, odstraňování nedodělků a vad, nebránících v užívání budovy. Stavební práce probíhají též v okolí budovy bývalých jatek, veřejný prostor prochází významnou přeměnou. Objekt v dalších měsících obklopí zeleň, prostranství bude osázeno trávníkem, lučními bylinami, keři a stromy. Scházet nebude přírodní biotop či pítko, místo nabídne příjemný prostor k trávení volného času. V dalších týdnech bude objekt vybaven interiérem, galerie Plato zahájí svou činnost v druhé polovině září letošního roku.

V sousedství budovy rekonstruovaných městských jatek si mohou zájemci v galerii Plato (objekt bývalého hobbymarketu Bauhaus) od 13. července prohlédnout také model interiéru ostravského koncertního sálu. Projekt ostravského koncertního sálu byl americkým magazínem Architizer zařazen mezi 10 nejočekávanějších staveb celého světa. V uplynulých měsících byly v modelu interiéru provedeny série akustických měření renomovanou japonskou společností Nagata Acoustics, aby bylo dosaženo dokonalé akustiky budoucího sálu. Model v měřítku 1:10 vyrobila pro potřeby testování česká společnost Aveton v dílnách specializovaných pro akustické modely v Mnichově Hradišti. Detailněji viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/akusticka-mereni-v-modelu-ostravskeho-koncertniho-salu-jsou-temer-u-konce a k projektu komplexně viz https://www.koncertnisal.cz/.

(ab)