NABÍDKA PRONÁJMU STÁNKŮ NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH 2020

Vánoční trhy, které se uskuteční v termínu od 27. 11. do 23. 12. 2020, bude v tomto roce pořádat Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

K dispozici bude 46 prodejních míst ve stáncích umístěných na Masarykově náměstí, Jiráskově náměstí a Solné ulici. Mimo požadavku na vysokou úroveň prodeje a zejména kvalitu nabízeného zboží a občerstvení, bude jedním z dalších požadavků zajištění minimální provozní doby stánků, a to každodenně od 10.00 do 20.00 na Masarykově náměstí a od 9.00 do 19.00 na Jiráskově náměstí a ulici Solné. Letošní novinkou bude také prodloužení provozu 8 stánků na Masarykově náměstí a to až do 6. 1. 2021.

Případní zájemci o nájem stánku mohou podat žádost formou předepsaného formuláře, který musí být doručen na sekretariát Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Sokolská třída 175/26, 702 00 Ostrava nejpozději 30. 6. 2020 do 17 hodin.

Formulář žádosti o nájem prodejního stánku s příslušnými informacemi, vzor nájemní smlouvy a situační plánky s rozmístěním stánků a jejich technickými specifikacemi jsou ke stažení na webových stránkách www.ckv-ostrava.cz v sekci „výběrová řízení“ http://www.ckv-ostrava.cz/cms?cmskey=CKV-VR

(ab) Zdroj: Město Ostrava