Mladí cyklisté vyhráli zajímavé ceny

Páteční dopoledne 10. května patřilo školou povinným milovníkům kol. Každoroční dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje BESIP a tedy Ministerstvo dopravy s dalšími partnery, se konala na dopravním hřišti v areálu Základní školy A. Kučery v obvodu Ostrava-Jih. Slavnostního zahájení se zúčastnil také primátor Ostravy Tomáš Macura, který mladým cyklistům popřál mnoho šťastně najetých kilometrů.

 Dopravní soutěže pro dvě věkové kategorie 10 – 12 let a 13 – 15 let se zúčastnilo 80 žáků ostravských základních škol, je vyvrcholením celoroční dopravní výchovy na základních školách. Jejím cílem je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat jejich znalosti a dovednosti v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a třeba i v první pomoci.

 Soutěžilo se ve čtyřech soutěžních disciplínách – jízda zručnosti, jízda po dětském dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu a pravidla poskytování první pomoci a v jedné nesoutěžní disciplíně – práce s mapou.

Disciplíny prověřily znalosti mladých cyklistů od dodržování silničního zákona přes vyhýbání se překážkám na vozovce až po účast na dopravní nehodě. Z výsledků je patrné, že mladí cyklisté se orientují ve všech těchto oblastech. Věřím, že i v dospělosti budou používat kolo jako dopravní prostředek a rozšíří se tak počet těch, kteří budou preferovat alternativní způsoby dopravy před dnes nejběžněji používanými auty,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Projekt Ostravou pro tuto zajímavou akci připravil relaxační a prezentační zónu, takzvaný Čistý areál, na kterém nabídnul propagační materiály a představil výstavu, informující o alternativních způsobech dopravy ve městě.

(nm)