MLÁĎATA VZÁCNÉ MADAGASKARSKÉ KACHNY

V ostravské zoologické zahradě se rozmnožila vzácná madagaskarská kachna. Tři mláďata čírky černoskvrnné se vylíhla 23. ledna. Návštěvníci mohou celou kachní rodinu pozorovat v expozici Madagaskar v pavilonu primátů.

Čírka černoskvrnná je kachna vázaná na stromy, na kterých často hřaduje. Při pohybu po větvích jí pomáhají ostré drápky. Také v ostravské zoo mohou návštěvníci pár čírek často pozorovat, jak posedává na větvích. A na stromech také hnízdí, resp. ve stromových dutinách umístěných několik metrů vysoko. Samice v Zoo Ostrava snesla vejce do náhradní dutiny v podobě kmenové budky umístěné ve výšce 3,5 m. Celkem bylo ve snůšce pět vajec, dvě z nich však byla neoplozená. Po vylíhnutí mláďat se však rodina zdržuje ponejvíce na jezírku, případně na souši, kde malé kachničky prozkoumávají prostor voliéry.

Jak se ale mláďata zatím neschopna letu dostala z hnízdní budky na zem? Docela jednoduše! Ihned po vylíhnutí z ní vyskočila. Vzhledem k jejich nepatrné váze nebyl dopad z několikametrové výšky žádný problém. Proč ale nezůstala bezbranná mláďata v bezpečí hnízda, dokud nedorostou a nebudou umět létat? Kachny patří mezi tzv. nekrmivé ptáky, tzn. že svá mláďata střeží, vodí, učí je hledat potravu, ale přímo je nekrmí. Mláďata si nicméně umějí opatřovat potravu od prvního dne sama. Té se jim ovšem v hnízdě vysoko nad zemí nedostává, takže nezbývá, než z něj vyskočit a hledat jinde…

Současný rodičovský pár je teprve nedávno sestavený, ale už má za sebou jeden úspěšný odchov. Koncem loňského roku odchoval také tři mláďata. Ta momentálně pobývají v chovatelském zázemí. V Evropě je čírka černoskvrnná chována v celkem 43 institucích, ale pouze v sedmi z nich se rozmnožuje. Ostrava patří mezi ně. Zde se vzácné a ohrožené madagaskarské čírky chovají od roku 2008 a odchovat se podařilo 14 mláďat (počet bez třech nejmladších vylíhnutých v lednu). Zajímavostí je, že všichni ptáci jsou majetkem madagaskarské vlády.