MĚSTSKÝ PORTÁL SE VŠEMI INFORMACEMI O DOTACÍCH, I ZPĚTNĚ

Grantový a dotační portál, který spustilo město Ostrava, obsahuje přehled všech přidělených i nepřidělených dotací a grantů včetně transferů městským obvodům poskytovaným od roku 2010 z rozpočtu města Ostravy. O přidělení dotací a grantů rozhoduje zastupitelstvo, nejdříve ale všechny žádosti posoudí příslušná komise a radě města navrhuje žadatele, kteří by dotaci měli získat. V letošním roce o přidělení dotací v jednotlivých oblastech rozhodovali ostravští zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. března. Portál je dostupný na adrese http://dotace.ostrava.cz.

Na jednom místě jsou zájemcům k dispozici kompletní informace o výši příspěvků na jednotlivé projekty z oblastí kultury, sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání, sociální oblasti, zdravotnictví a dalších. Uživatel zde může filtrovat podle stavu žádosti, jestli získá nebo nezíská dotaci, podle roku, názvu žadatele, jeho identifikačního čísla, názvu projektu, a dále oblasti podpory nebo jednotlivých výzev, které město Ostrava od roku 2010 vyhlásilo.

Spuštění dotačního portálu je dalším krokem ke zvýšení transparentnosti veřejné správy a hlavně zjednodušení přístupu občanů k informacím o nakládání s veřejnými prostředky. Přehledné zveřejnění dotací napříč oblastmi tak navazuje na projekty klikacího rozpočtu, otevřených dat, zveřejňování smluv či jmenovitého hlasování rady města,“ shrnula resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Nechybí informace o celkových nákladech daného projektu, výši požadavku, přidělené částce.

Evidence je provázána s informačním systémem města pro podávání a zpracování žádostí o dotace.

Na dotace v oblasti kultury, sportu, školství, sociální oblasti a zdravotnictví bude v letošním roce z rozpočtu města celkově vynaloženo téměř 495 milionů korun.

(ab)