Městské peníze umožňují základním školám udržet odborné pozice pro širokou škálu pracovníků

Foto: Nová mateřská škola s kapacitou 40 míst vznikla v ostravské městské části Nová Bělá.

Již v průběhu let 2019–2022 realizovalo statutární město Ostrava nebývale robustní projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III“ (RRP OV III). Právě díky němu mohly být na 25 základních školách financovány důležité odborné pozice školních speciálních pedagogů, psychologů, asistentů pedagogů nebo kupříkladu sociálních pedagogů. Přestože uvedený projekt již skončil, magistrát pokračuje v dofinancování těchto potřebných pozic nadále.

Projekt RRP OV III byl svým obsahem, zaměřením a rozsahem pomoci v rámci celé České republiky naprosto jedinečný. Ostravským školám zajistil vytvoření kvalifikovaných poradenských pracovišť, nezbytných ke koncepčnímu řešení a následné udržitelné realizaci inkluze ve vzdělávání. Dnes již tato pracoviště tvoří neodmyslitelnou součást pracovního systému školských zařízení. Jejich ztráta by tak činnost škol fatálně poznamenala. A právě této hrozbě město zabraňuje, dokud nedojde k celostátní úpravě příslušné legislativy. Do té doby je nutné aktivně využívat projektové financování spolu s externími zdroji.

„Považujeme za nezpochybnitelnou skutečnost, že zřízené odborné pozice prokázaly své opodstatnění. Proto jsme se ve spolupráci s některými městskými obvody rozhodli školám přispět na financování těch odborných pozic, které nelze hradit z jiných zdrojů, jako například rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „V uplynulém roce 2023 byly odborné pozice na školách podpořeny celkovou částkou bezmála 15 milionů korun, přičemž 7,5 milionů poskytla právě Ostrava. Pro letošní rok 2024 žádaly městské obvody k financování odborných pozic necelých 15,5 milionu korun a my jsme opět pokryli padesáti procenty žádaného objemu financí.“

Jen v letošním roce tak dotace ostravského magistrátu umožnila zaplatit provoz rovných 50 pozic školních poradenských pracovišť (předloni to bylo 49 pozic). Díky jejich fungování mohou školy lépe pracovat se školními kolektivy, mají dobrý přehled o výukových i výchovných potížích jednotlivých žáků, ví, jak přistupovat k handicapovaným nebo mimořádně nadaným dětem. Mohou také rozpoznat případné problémy týkající se vztahů mezi žáky, včas podchytit nežádoucí jevy jako třeba šikanu a celkově zlepšit třídní klima.

Ostrava tak letos přispívá k financování pozic školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů i školních asistentů v pěti městských obvodech Ostrava-Poruba, Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky i v Hrabové. V roce 2023 dofinancovávala Ostrava krom pozic ve zmíněných školách jednotlivých městských obvodů ještě odborné pozice ve Svinově, Michálkovicích a Vítkovicích (celkem tedy osmi městských obvodech).

Ilustrační foto

(ab)