Městská nemocnice Ostrava obhájila akreditaci na další tři roky

Městská nemocnice Ostrava poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči, takový je závěr třídenního šetření auditorů Spojené akreditační komise (SAK).  V průběhu šetření se v nemocnici auditoři s letitou praxí a statutem oprávněné osoby získaným od Ministerstva zdravotnictví ČR pohybovali od 13. do 15. listopadu. Zaměstnanci nemocnice dodržují při léčbě a péči o pacienty nejpřísnější bezpečnostní standardy.

Šetření bylo intenzivní a v rámci auditu zdravotnické dokumentace šlo velmi do hloubky, snahou komisařů bylo projít všechna pracoviště. To, že jsme úspěšně prošli reakreditací potvrzuje, že v Městské nemocnici Ostrava máme správně nastaveny standardy. Tedy máme správně popsány vnitřní a obvykle rizikové procesy péče o pacienty, které zvyšují jejich bezpečí, minimalizují nežádoucí události a zároveň je jimi zaručena kvalita námi poskytované péče. Certifikát kvality nechrání jen pacienty nemocnice, ale i ty, kteří se o ně každodenně starají. V neposlední řadě zvyšuje prestiž naší nemocnice,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Akreditace, coby posouzení nastaveného systému kvality a bezpečí poskytované péče nezávislou třetí stranou, je v České republice dobrovolná. Městská nemocnice Ostrava ji podstoupila poprvé v roce 2013 a obhájila ji v roce 2016.

Šetření auditorů Spojené akreditační komise zahrnuje 97 standardů, které jsou posuzovány, přičemž legislativní základ čítá 17 standardů. Tato akreditace patří k nejnáročnějším v České republice.

SAK je od roku 2012 oprávněným hodnotitelem kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, pro druhy zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

(ab)