MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA MÁ NOVÝ RENTGENOVÝ PŘÍSTROJ

Městská nemocnice Ostrava (MNO) začala používat nový rentgenový přístroj, týdně je na něm pořízeno až 500 snímků, k dispozici ho má oddělení Radiologie a zobrazovacích metod. Vítězem veřejné zakázky na jeho dodání se stala firma AURA Medical s.r.o., jedná se o přístroj švédského výrobce ARCOMA, model ARCOMA Precision. Celková kupní cena včetně provedení stavebních úprav spojených s instalací byla 8,2 milionu korun včetně DPH. Nahrazeno bylo nefunkční zařízení z roku 2003. 

Na novém rentgenovém přístroji se provádí veškerá skiagrafická vyšetření, pořizuje tedy statické snímky pro celé spektrum našich oborů i pro praktické lékaře mimo nemocnici. Od nového zařízení, které je plně digitalizováno, očekáváme lepší a kvalitnější zobrazení za použití co nejmenší dávky záření pro pacienty a také komfortnější práci pro obsluhující personál,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

MNO má k dispozici čtyři rentgenové přístroje, dva jsou již vyměněny za nové, další dva na svou obměnu ještě čekají.

K další modernizaci a doplnění přístrojového vybavení nemocnice bude docházet i v následujících týdnech. Aktuálně MNO soutěží endoskopickou techniku včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu, v celkové hodnotě téměř 14 milionů korun.

Endoskopie je vyšetření vnitřních orgánů zrakem pomocí optických přístrojů – endoskopů, které umožňují provedení odběru vzorku tkáně na histologické nebo cytologické vyšetření, jednoduchý chirurgický výkon nebo složitější břišní laparoskopické operace. Endoskopy se provádí například bronchoskopie, cystoskopie, gastroskopie, kolonoskopie, laparoskopie a další vyšetření.

(ab)